Mikroadaptace

Podíváme se blíže na termíny biodiverzita, adaptace a klimatická změna v kontextu školy a jejího okolí. Zjistíme, jak je připraveno čelit výzvám spojeným s klimatickou změnou a co můžeme udělat pro jeho lepší adaptabilitu. 

Objednávací formulář

Program nabízí příležitost vydat se do nejbližšího okolí školy a zjistit, nakolik je připraveno čelit výzvám, spojeným s klimatickou změnou. Budeme se zabývat tématem biodiverzita, zeleň a hospodaření s vodou. V týmech provedeme analýzu současného stavu, vyhodnotíme nejrizikovější oblast a s pomocí adaptačních karet navrhneme úpravy, které by mohly podpořit odolnost okolí školy vůči přicházejícím změnám. Žáci se během programu učí systémovému myšlení, efektivní spolupráci ve skupině a získávají i další kompetence potřebné pro to, aby se z nich stali aktivní a odpovědní občané. Díky prvnímu kroku, který společně uděláme v bezpečném prostředí, se následně odváží přidávat další kroky.

Základní informace

‍👧‍👦 6.–9. třída ZŠ, SŠ.
🗓 Září-listopad, březen-červen.
🕒 180 minut.
💰 150 Kč/žák.
📌 Přímo ve vaší škole i jejím bezprostředním okolí.
🎓 Budeme rádi, když učitel bude moct být lektrovi nápomocen.
RVP: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí

Co nás čeká?

Už nyní si můžeme každoročně všímat větších vln veder, stoupající četnosti přívalových dešťů a zároveň nedostatku vody v krajině. Každý člověk ale má možnost něco s tím ve svém okolí udělat. Adaptace jsou procesem přizpůsobení se dopadům přicházejících změn klimatu a snaha o snížení způsobených škod. Žáci se při realizaci projektu učí systémovému myšlení, efektivní spolupráci ve skupině, participaci s odpovědnými osobami, diskusi a získávají i další kompetence potřebné pro to, aby se z nich stali aktivní a odpovědní občané. Díky prvnímu kroku, který společně uděláme v bezpečném prostředí, se následně odváží přidávat další kroky vlastní.

CÍLE programu

⭐ Procvičení schopností a dovedností pro zkoumání přírody a životního prostředí .
⭐ Rozvoj schopnosti analýzy environmentálních problémů a konfliktů.
⭐ Posílení kompetencí pro posuzování různých variant řešení environmentálních problémů a navrhování řešení vlastních.
⭐ Zvýšení přesvědčení o vlastní schopnosti najít konkrétní řešení na konkrétní environmentální problémů.

Jdete do toho?

Poptat Mikroadaptace

Metodika je k dispozici

Nemáte možnost si náš program objednat? Inspirujte se připravenými metodikami.

CHCI METODIKU

Máte dotaz?

Zdeňka Kožárová

koordinátorka enviromentálních vzdělávacích programůProjekt Adaptace jako nástroj EVVO finančně podpořil magistrát hlavního města Prahy.
V rámci projektu spolupracujeme s odborníky jako je Aleš Rudl, Martin Strnad, Marek Hučín, Ondřej Rynda, Kateřina Šafránková či Kateřina Štědrá, s organizacemi Kokoza, Greenville, Bieno nebo Česká společnost ornitologická.