Patronáty

Převzít patronát nad kouskem světa a smysluplně o něj pečovat není jen tak. Proto do tohoto procesu zapojujeme kromě skautských a jiných oddílů i odborníky a správce či majitele lokalit. A i ti nejmladší tak získávají vztah ke svému okolí a odvádějí užitečnou práci!

Metoda - jak na to jdeme?

V programu Patronáty ukazujeme skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Cílem programu je propojit oddíl s odborníkem a také se správcem nějakého cenného území a nasměrovat mladé k účinným aktivitám ochrany přírody. Členové oddílu pečují o “svůj” kousek krajiny a díky tomu se dozvídají jaké jsou v místě přírodní hodnoty, jak funguje daný biotop a mnoho dalších souvislostí.

Zapoj se!

Kde už patronáty probíhají?

Začínali jsme v Praze

Skautský nebo školní les

Jednou z variant Patronátů je péče o vlastní kousek lesa. Pomáháme oddílům a školám, které mají zájem získat do péče malé území lesa. V tomto lese mohou děti experimentovat s různými způsoby pěstování stromů, realizovat badatelské činnosti, učit se o přírodě nebo třeba jen hrát hry. Lesnické aktivity probíhají stejně jako u ostatních patronátů pod dohledem odborného průvodce a po schválení správcem lesa. Tuto aktivitu realizujeme ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Chaloupky.

Zveme do přírody

Na řadu míst, na kterých Patronáty pomáhají, se můžete jít podívat. Natočili jsme pozvánky i celé videoexkurze, které vám ukážou známé přírodní kouty Prahy v novém (botanickém, geologickém, dendrologickém a zoologickém) světle.

Vyjdi SI

Tým koordinátorek

Alžběta Trojanová

koordinátorka Patronátů v PrazeKateřina Blecherová

koordinátorka Patronátů ve Středočeském krajiBarbora Čepelová

Koordinátorka Patronátů na VysočiněKlára Tydlitátová

koordinátorka Patronátů v Plzeňském krajiOlga Hušková

koordinátorka Patronátů v Libereckém krajiAnna Šlechtová - Pírko

koordinátorka Patronátů v Jihočeském krajiLucie Kačmarová

koordinátorka Patronátů v Ústeckém krajiPavla Šlinzová

koordinátorka Patronátů ve Zlínském krajiMonika Kašparová

Koordinátorka Patronátů v Pardubickém a Královéhradeckém krajiAnna Veselá

koordinátorka Patronátů v Jihomoravském krajiPavla Tájková

Koordinátorka Patronátů v Karlovarském krajiLucie Janíková

Koordinátorka Patronátů v Moravskoslezském krajiEva Černínová

Koordinátorka Patronátů v Olomouckém krajiProjekt je v Praze finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Mimo hlavní město je projekt financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministryně životního prostředí. Na Liberecku nás navíc podporuje Liberecký kraj. Dále v rámci projektu Patronáty úzce spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody, Českou společností ornitologickou, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, spolkem Ametyst, centrem ekovýchovy Kaprálův mlýn, se sítí Pavučina a s organizací Rezekvítek.