Patronáty

Nabídka pro oddíly: pojďte se stát patrony svého kousku přírody!

O co jde?

V programu Patronáty ukazujeme skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Cílem programu je propojit oddíl s odborníkem a také se správcem nějakého cenného území a nasměrovat mladé k účinným aktivitám ochrany přírody. Členové oddílu pečují o “svůj” kousek krajiny a díky tomu se dozvídají jaké jsou v místě přírodní hodnoty, jak funguje daný biotop a mnoho dalších souvislostí.

Hned v pilotním prvním roce se jen na území hlavního města zapojilo 13 oddílů a 11 odborníků, kteří společně pečovali o 16 chráněných lokalit.

Proto hned od začátku roku 2020 rozšiřujeme program do Jihočeského, Libereckého, Jihomoravského a Plzeňského kraje pro další oddíly a odborníky.

Přidej se se svým oddílem

Skautuješ v Jihočeském, Libereckém, Jihomoravském nebo Plzeňském kraji? V těchto krajích mají oddíly možnost ujmout se nových přírodních lokalit!

Skautské oddíly mají starost o matičku přírodu hluboko ve svých genech. Pro lidi, kteří se ochranou přírody přímo nezabývají, není ale vůbec jednoduché určit kde a jak se o přírodu starat.

Díky spolupráci s obcemi a odborníky můžeme pro oddíly vytipovat jak vhodnou lokalitu, tak i způsob zásahu, který mohou provádět dětští dobrovolníci podle jejich věku. Často jde o drobné věci, které by ale nikdo jiný neudělal - a na danou lokalitu mají velký dopad.

Oddíl přebírá nad lokalitou patronát. Je jen na něm, jestli do terénu vyrazí třikrát za rok, nebo každý druhý týden. Kromě dobrého pocitu z vykonané práce a pomoci členové oddílu navíc získají nové znalosti o přírodě a její ochraně od svého průvodce - odborníka.

V rámci programu také Skautský institut pořádá přednášky a setkání (nejen) pro zapojené oddíly.

Před vyplněním dotazníku se podívejte do mapy na vytipované lokality, abyste mohli vyplnit, která z vás by vašemu oddílu nejvíce vyhovovala: mapa pro Plzeňský kraj, mapa pro Jihomoravský kraj, mapa pro Jihočeský kraj, mapa pro Liberecký kraj.

Přihlas svůj oddíl!

Co dá účast odborníkům?

Jak často se stane, že pro svou vášeň získáš desítky pilných a nadšených rukou? A desítky hlav, toužící dozvědět se nové věci o přírodě a její ochraně?

Jako průvodce oddílu se navíc staneš součástí naší rostoucí sítě a rostoucí dobré věci. Pokud věříš v její potenciál, neváhej!

S rolí průvodce je také spojena finanční odměna.

Aktuálně hledáme především průvodce v Praze a v Jihočeském, Libereckém, Jihomoravském a Plzeňském kraji, ale je jen otázkou času, kdy se program rozšíří do dalších regionů a proto budeme rádi za jakýkoliv zájem.

Přihlas se jako odborník

Proč by do toho měla jít obec?

Energie mladých dobrovolníků je třeba využít. Budujete vztah dětí k určitým místům a k přírodě jako celku. Společnými silami můžeme hodnoty vybraných lokalit prezentovat veřejnosti a šířit informaci o fenoménech hodných ochrany.

Od propojeného odborníka navíc dostanete nové informace o tom, jak se o některá místa starat. A třeba vám v katastru objeví nejeden skrytý skvost.

V případě zájmu pište na patronaty@skautskyinstitut.cz.

Vyjdi SI

V rámci projektu také pořádáme exkurze na zajímavé přírodní lokality na území Prahy. A protože v době korony není snadné pořádat akce pro velké skupiny lidí, pustili jsme se i do natáčení "videoexkurzí".

podívejte se!

Projekt je finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Mimo hlavní město je projekt financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.