Patronáty

Převzít patronát nad kouskem světa a smysluplně o něj pečovat není jen tak.

Proto do tohoto procesu zapojujeme kromě skautských a jiných oddílů i odborníky a správce či majitele lokalit.

A i ti nejmladší tak získávají vztah ke svému okolí a odvádějí užitečnou práci!

Metoda - jak na to jdeme?

V programu Patronáty ukazujeme skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Cílem programu je propojit oddíl s odborníkem a také se správcem nějakého cenného území a nasměrovat mladé k účinným aktivitám ochrany přírody. Členové oddílu pečují o “svůj” kousek krajiny a díky tomu se dozvídají jaké jsou v místě přírodní hodnoty, jak funguje daný biotop a mnoho dalších souvislostí.

Zapoj se!

Kde už patronáty probíhají?

Začínali jsme v Praze

Hned v pilotním ročníku se jen na území hlavního města zapojilo 13 oddílů a 11 odborníků. Počet zapojených oddílů od té doby dál jen roste, takže v tuto chvíli už máme prsty v péči o 23 pražských přírodních lokalit. Klikáním na ikony na mapě můžete zjistit které to jsou, a které oddíly a střediska se o ně starají.

Rosteme do krajů

V Praze se program báječně osvědčil, a tak se od začátku roku 2020 rozšiřujeme díky podpoře Státního fondu životního prostředí do Jihočeského, Libereckého, Jihomoravského a Plzeňského kraje. Přidávají se tak desítky nových lokalit, oddílů a odborníků.

Na fotky a videa z roku 2020 se můžete podívat zde.

Zveme do přírody

Na řadu míst, na kterých Patronáty pomáhají, se můžete jít podívat. Natočili jsme pozvánky i celé videoexkurze, které vám ukážou známé přírodní kouty Prahy v novém (botanickém, geologickém, dendrologickém a zoologickém) světle.

Vyjdi SI

Projekt je finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Mimo hlavní město je projekt financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.