Pro oddíly

Vedeš družinu, oddíl, připravuješ skautský kurz? Skautský institut pro tebe má širokou nabídku včetně spousty programové inspirace!

Porada na Staromáku?

Klubovny Antonín, Benjamin a Vlasta jsou pro skautské účely zcela zdarma. Ostatní místnosti - zasedačky a sály - poskytujeme skautům za minimální nákladovou hodinovku.

Rezervovat místnost

Přihlaste se o Patronát

Pomáháme skautským oddílům aktivně se zapojit do ochrany přírody ve svém okolí. Ve spolupráci s odborníky a majiteli nebo správci daného území se učí nejen o přírodě, ale také o důležitosti budování vztahů se všemi zúčastněnými stranami. Zapoj i svůj oddíl!

Vše o programu

Vyrazte na Klimavíkendovku

Klimavíkendovka je víkendová výprava pro skautskou družinu. Společně vyrazíme na farmu, která vytváří pestrou a zdravou krajinu schopnou odolat změně klimatu. Celý program směřuje k vytvoření prostoru pro podnětnou diskusi o tom, jak se mohou skauti a skautky angažovat a do čeho se má cenu pouštět ve vašich podmínkách.

Více o Klimavíkendovkách

Pátrejte po skautských hrdinech

Za druhé světové války zemřely za nejrůznějších okolností stovky skautů a skautek. Jejich příběhy už několik let společně se skautskými oddíly objevujeme. A v roce 2023 jsme se spojili i se slovenskými a polskými skauty, abychom 15 z nich přiblížili ve videích. I tvůj oddíl může být součástí velkého pátracího počinu!

Více o hrdinech

Poznejte problémy české krajiny

Česká krajina není zdravá. Usychání lesů, eroze půdy na polích a další problémy ukazují, že příroda kolem nás není připravená na probíhající klimatickou změnu. Věříme, že s tím může a má něco udělat každý z nás, proto jsme natočili pořad a připravili pracovní listy, které ti pomohou téma s oddílem pořádně otevřít.

Více o tématu

Metodika a programy o skautské historii

Sestavili jsme obsáhlou metodiku Skautské odkazy, která vám poradí, jak v oddíle zacházet s historickými tématy, nabídne desítky konkrétních programů a her. K dostání je i tištěná na Staromáku (v kanceláři komunikace 304).

Skautský odkaz

Zabývejte se veřejným prostorem

V jednom z prvních projektů jsme se zabývali veřejným prostorem - jak jej vnímat, jak do něj vstupovat, jak jej kultivovat. Vyzkoušejte tematické výzvy pro skauty a rovery ke Dni zamyšlení, svátku sv. Jiří, 28. říjnu nebo 17. listopadu!

Výzvy V prostoru

Zažijte skautskou zkušenost totality

Přemýšlíš, jak v oddíle nebo družině otevřít nejtemnější období skautských dějin? Zkus mrknout na některý z připravených zážitkových programů - od hodiny až po několikadenní dobrodružství. Některé z nich zažili i účastníci World Scout Jamboree 2019 z celého světa!

Prohlédnout programy

Promítněte si skautské filmy

Společně s Pamětí národa jsme natočili už dva skautské dokumenty. Skauti bez lilie vás uvedou do období 1968-1989, Hledání lilie pojednává o divokých prvních letech obnovy po sametové revoluci. Můžete využít i připravené pracovní listy!

Skautské dokumentární filmy

Hledání prvního principu

Chceme jít do hloubky v diskuzi o skautských hodnotách a prvním skautském principu - povinnosti k Bohu.
Nabízíme tematický seminář pro letní kurz, vzdělávací víkend, podvečerní seminář pro středisko, okres nebo roverský kmen.
A taky každý měsíc diskuze v SI na Staromáku.

Chci Hledat