Programy Zkušenost totality

Připomeňte si příběhy boje skautů za svobodu v řadě připravených zážitkových programů.

Tematická výstava

V projektu jsme zpracovali několik silných příběhů ve speciální výstavě. Ke každému příběhu je k dispozici i metodický list se souvisejícími aktivitami.

Celá výstava

Lidový soud

Hra pro dospívající o tom, zda dokážeme rozeznat ohrožení demokracie a jakou roli hraje svoboda projevu na internetu.

materiály k programu

věk účastníků 12+ | počet účastníků 5+ | místnost vybavená elektřinou (PC, dataprojektor) | délka 1 hod

Věrně v každé době

Program, který účastníky seznámí s praktikami komunismu na sklonku 40. a začátku 50. let v Československu prostřednictvím osobní výpovědi Karla Pfeiffera.

materiály k programu

věk účastníků 18 – 40 | počet účastníků 10 – 25 | místnost vybavená elektřinou (PC, dataprojektor) | délka 4 – 5 hod

Ilegální tábor

Simulační hra pro skautský věk, v jehož průběhu jsou účastníci konfrontováni se zákazem skautingu a perzekucí státní mocí.

materiály k programu

věk účastníků 12+ | počet účastníků 15+ | ideálně na tábor | délka 6 – 8 hod

Převýchovný tábor práce

Ilegální tábor pro rovery – náročná simulační hra, během které si účastníci prožijí dilemata rozhodování a břímě důsledků vůči sobě i svému okolí.

materiály k programu

věk účastníků 15+ | počet účastníků 15+ | na táboře | délka 12 – 24 hod

Zkreslování informací

Workshop zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení.

materiály k programu

věk účastníků 9 – 14 | počet účastníků libovolný | kdekoliv | délka 30 – 60 min

Kolik stojí čest

Fiktivní životní příběh účastníka v 50. až 80. letech. Hra se posouvá rozhodnutími účastníka, každá volba má své následky a život není černobílý.

materiály k programu

věk účastníků 13+ | počet účastníků 4+ | ohraničené území (park, město,…) | délka 2 – 4 hod (záleží na velikosti prostoru, ve kterém jsou stanoviště rozmístěna)

Kolektivizace ve filmu

Kolektivizace, společné vlastnictví, pryč s kulaky! Fenomén doby minulé se promítl i do tehdejší umělecké tvorby. Koho z vás to napadne, když se díváte na “zlaté české klasiky”?

materiály k programu

věk účastníků 14+ | počet účastníků 4+ | místnost vybavená elektřinou (PC, dataprojektor) | délka 2h

Práce s krajinou

Krajina – výsledek přírodních procesů i lidské činnosti, který utváří významnou část našeho životního prostředí. Jaký je její příběh? Má krajina vliv na osobnost člověka?

materiály k programu

věk účastníků 10+ | počet účastníků 4+ | krajina | délka 2h až celý den