Hledání prvního principu

Chceme jít do hloubky v diskuzi o skautských hodnotách a prvním skautském principu - povinnosti k Bohu.
Taky si lámete hlavu s tím, co jsou to ty vyšší hodnoty, kde se berou nebo jak je předávat dětem v oddíle?
Nejste sami. A proto hledáme první princip.

Pořádáme semináře

Nabízíme dvouhodinový strukturovaný program pro každého od rádců výš, koho téma hodnot ve skautingu zajímá a navíc si třeba ještě láme hlavu s tím, jak je předávat v oddíle dětem. Smyslem semináře není sdělovat absolutní pravdy nebo dělat definitivní závěry, ale o prvním principu mluvit. Vhodné pro letní kurz, vzdělávací víkend, podvečerní seminář pro středisko, okres nebo roverský kmen a podobné příležitosti.

Semináře jsou dvouhodinové a ideálně pro cca 12–30 lidí.

Máme připravené dva typy seminářů, které by na sebe ideálně měly navazovat: Já a první princip (seminář o vlastním vztahu k prvnímu skautskému principu) a První princip v mém oddíle (zprostředkování inspirace, jak pracovat s prvním principem v oddíle).

Pokud o se o nich chcete dozvědět více, napište nám na prvniprincip@skautskyinstitut.cz.

Objednat seminář

Diskuze

Pro každého, koho téma prvního principu a skautských hodnot zajímá hlouběji a taky o něm rád diskutuje s ostatními, jsme připravili sérii diskuzí na tato témata. Konají se ve Skautském institutu na Staromáku vždy poslední úterý v měsíci od 19 hodin. Plánované diskuze a další podobné akce můžete sledovat na facebookové stránce Odboru duchovní výchovy Junáka.

Sledovat