Skautský archiv

Více než stoletá paměť českého skautingu je nesmírně bohatá na velké příběhy. Skautský archiv se je snaží zaznamenávat prostřednictvím dokumentů, fotografií, knih, časopisů, zvukových nahrávek i třírozměrných artefaktů.

Zapojte se do péče o minulost

Tým skautského archivu, knihovny a muzea tvoří skupina dobrovolníků s nadšením pro skautskou minulost. Rádi ji rozšíříme i o tebe.

Hledáme studenty archivnictví, historie či knihovnictví či zájemce o minulost pro správu archivních fondů, knihovny, akvizice, skenování či bádání a publicistiku. Nemusíte být pouze z Prahy, máme expozitury v krajích a okresech a v mnoha oblastech se dá spolupracovat na dálku. Pište na archiv@skautskyinstitut.cz!

Pokud chcete pečovat o paměť vašeho střediska či oddílu, tak vše podstatné najdete na speciální stránce.

Rozšiřte paměť skautingu

Přidejte svůj otisk k osobnostem, které již v našich sbírkách najdete. Jsou jimi například A. B. Svojsík, R. Plajner, J. Foglar, M. Vosátka, V. Koseová, V. Macková, M. Zapletal, M. Nevrlý a desítky dalších skautů, skautek, oddílů, středisek či lesních škol!

Poskytněte nám vaše vzpomínky, doklady, deníky, fotografie, krojové součástky, odznaky, časopisy, knihy či jakékoli další dokumenty a předměty. Vše zaevidujeme, odborně uložíme a zpřístupníme badatelům pro poznání skautingu. Potěší nás i případné zapůjčení materiálů pro okopírování.

Kontaktujte nás na emailu: archiv@skautskyinstitut.cz nebo na tel. 777 663 996.

Ve skautské historii můžete bádat

Hledáte informace o minulosti skautingu ve vašem místě či regionu, píšete školní či skautské odborné práce nebo pro ně hledáte témata? Připravujete výstavy a pátráte po artefaktech? Rádi vám pomůžeme.

Ptejte se na adrese: archiv@skautskyinstitut.cz, kde si můžete domluvit i návštěvu prostor archivu v Praze 8 - Čimicích (Čimická 780, vedle pošty).

V pátrání vám také pomohou naše digitální projekty, jejich odkazy najdete níže.

Síť expozitur

Pokud máte dokumenty či jiné předměty vztahující se pouze k vašemu regionu je vhodnější je uložit v naší krajské pobočce, pokud je zřízena. Není-li kontaktujte ústřední archiv v Praze.

Krajské pobočky, tzv. expozitury, fungují tyto:

 • 1

  Jihočeský kraj, vedoucí Michael Kučera - Bobr, email: expozitura.jc@skautskyinstitut.cz

 • 2

  Královehradecký kraj, vedoucí Libor Němeček - Tajfun, expozitura.kh@skautskyinstitut.cz

 • 3

  Moravskoslezský kraj, vedoucí Staňa Kučinski, email: expozitura.ms@skautskyinstitut.cz

 • 4

  Olomoucký kraj, vedoucí Veronika Velčovská - Houpačka, email: expozitura.olo@skautskyinstitut.cz

 • 5

  Plzeňský kraj, vedoucí David Koura - Dodýš, email: expozitura.plz@skautskyinstitut.cz

 • 6

  Pražský kraj, vedoucí Václav Dostál - Václavka, email: expozitura.pra@skautskyinstitut.cz

 • 7

  Ústecký kraj, vedoucí Tomáš Novotný - Čáryfuk, email: expozitura.ust@skautskyinstitut.cz

Naše projekty

>> Přehled našich digitalizovaných dokumentů:
E-knihovna
>> Pokyny pro uchovávání paměti v oddíle či na střediscích:
Skautský odkaz
>> Po stopách zakládání skautingu u nás:
blog Skautské počátky

>> Třetí obnova českého skautingu (1989) krok za krokem:
blog Do třetice a dost!

>> Příběhy počátků dívčího skautingu u nás:
blog Století skautek

>> Skautské vzpomínky více než 200 pamětníků:
Skautské století
>> Pátrání po osudech 700 skautů a skautek padlých za WWII:
Hrdinové války

>> Digitalizované spisy Rudolfa Plajnera o historii skautingu:
plajner.skaut.cz

>> Osobnosti a momenty skautingu:
A. B. Svojsík
, Rudolf Plajner, Tři orlí pera

Další zajímavé zdroje:

Web Klubu skautských sběratelů, Encyklopedie skautské a příbuzné literatury, Skautské časopisy online, Skautské publikace vztahující se k historii, Digitalizované exilové časopisy Stopa a Poradní svitek, Fondy státních archivů