Tři orlí pera

V létě roku 2017 uplynulo sto let od vzniku zkoušky, o kterou se někdy pokoušel snad každý starší skaut či skautka.

Hlavním smyslem zkoušky bylo a je posilovat schopnost sebezapření a trpělivosti v překonání sebe sama.

Historii Třech orlích per najdete podrobněji v časopisu Skautský svět a přečíst si také můžete reportáž z prvního plnění z časopisu Junák 1918.