Inspirujte se

Máte chuť zařadit do výuky něco nového? Vyberte si z našich vyzkoušených materiálů, které se osvědčily! Všechny jsou volně k dispozici.

Zápisník spokojeného učitele

Vytvořili jsme nástroj, který vám pomůže mapovat učitelské úspěchy, formulovat vize, objevovat vlastní silné stránky, ale také pracovat s neúspěchy a náročnými situacemi. Prostřednictvím vizualizací a reflektivních otázek můžete vykročit k větší spokojenosti v učitelské a vzdělavatelské praxi.

Zajímá mě to

Infografiky do kapsy

Time management, wellbeing a mindfulness v učitelské profesi. Během setkávání jsme s učiteli mapovali způsoby, jak v pozici pedagoga efektivně nakládat s časem, jak být všímavý k sobě i žákům a jak podporovat celkovou spokojenost ve třídě. Ze setkání vznikly tři infografiky, které si můžete stáhnout jako inspiraci k práci s danými tématy.

Zajímá mě to

Karty dobré praxe

Vyhoření? Sebepoškozování u žáků? Nebo „jenom“ nespolupracující třída? Na základě zkušeností učitelů*ek jsme vypracovali „taháky“, které pomohou překonat každou třídní krizi.

Karty ke stažení

SI třída

Program poskytuje uvolnění a společný zážitek pro třídu. Zabere 4 vyučovací hodiny, určen je pro žáky 6.-9. ročníku ZŠ nebo 1.-4. ročníku SŠ (více zde). Pro získání metodiky stačí vyplnit formulář!

Chci metodiku

Videa o problémech české krajiny

Otevřte téma klimatické krize a jejího vlivu na českou krajinu s našimi videi! Dohromady 7 krátkých (20-30min) dokumentů vypráví o problémech lesů, půdy, nedostatečném zadržování vody v krajině i ve městech. K tématům jsou také připraveny pracovní listy.

Více o tématu

Skauting pro školy v Praze

Tři nové programy, které žákům ZŠ i SŠ přibližují specifika stáří a téma konečnosti, problematiku sociálního vyloučení a chudoby v českém kontextu nebo téma udržitelného přístupu k rozvoji města, s akcentem na možnosti participativního využití veřejného prostoru.

Metodiky ke stažení

Rozsviť SI

Tento program pochází z nejhlubší pandemie, kdy se dlouho nechodilo do školy. Snažili jsme se ulevit učitelům tím, že jsme připravili a v desítkách tříd také odlektorovali sérii čtyř online třídnických hodin. Následně jsme připravili metodiku, která počítá i s provedením normálně ve třídě. Tak po ní klidně sáhněte!

Metodika ke stažení

Skauting pro školy

V letech 2018-2020 jsme pracovali na metodice a pilotáži celé řady dlouhých programů inspirovaných skautingem. Sami z těchto zkušeností stále čerpáme, a vy můžete cokoli načerpat též. Přes 150 hodin připraveného programu a desítky stran metodických materiálů a pracovních listů jsou k dispozici ❤

Všechny metodiky