Další metodické materiály

Můžete využít i další materiály, připravené k celé řadě osvědčených programů inspirovaných skautingem. Sami z těchto zkušeností stále čerpáme, a vy můžete též. Desítky stran našich metodických materiálů a pracovních listů jsou vám zde k dispozici. ❤

Rozsviť SI

Série čtyř třídnických hodin. Program původně vznikl s myšlenkou adventní symboliky na pozadí. Nenechte se však odradit, pokud jste se k tomuto materiálu dostali v jiné části roku. Jeho obsah je využitelný v každé době.
‍👧‍👦 6.-9. ročník ZŠ
🕒 4x 60 min.

Chci metodiku

Udržitelný rozvoj města

Vzdělávací program se prostřednictvím tématu města a potřeb jeho obyvatel i obyvatelek zaměřuje na budování a posilování zájmu dětí a dospívajících o dění kolem nich, na kompetence nezbytné k možnosti participace na tomto dění a na aktivní občanství jako takové.
‍👧‍👦 5.-9. ročník ZŠ / 1.-4. ročník SŠ
🕒 26x 45 min.

Chci metodiku

Důstojné stáří

Náplní programu je přiblížit žákům specifika stáří a téma konečnosti, učit je komunikovat se seniory i mezi sebou, pomoci jim naplánovat a zrealizovat jejich vlastní projekt a také podpořit týmovost, aktivní přístup a vzájemný respekt.
‍👧‍👦 5.-9. ročník ZŠ / 1.- 4. ročník SŠ
🕒 28x 45 min.

Chci metodiku

Chudoba a dostupnost bydlení

Program představuje žákům problematiku sociálního vyloučení a chudoby v kontextu českého prostředí. Seznamuje je s různými faktory, které člověka v hmotné a mnohdy i sociální nouzi zasahují, a vede je k poznání, že za obecnou představou o člověku v nouzi či bez domova je konkrétní příběh jednotlivce, který se může od zažitých očekávání (či předsudků) společnosti lišit.
‍👧‍👦 5.-9. ročník ZŠ / 1.- 4. ročník SŠ
🕒 24x 45 min.

Chci metodiku