Zanechat svět lepší

V duchu hodnot skautského hnutí přispíváme k tomu, aby ve společnosti převažovaly principy demokracie, svobody a solidarity, a aby každý jednotlivec mohl rozvinout a naplnit svůj potenciál, aniž by tak činil na úkor ostatních.

Sídlo a fakturační údaje:
Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.
Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha
IČO: 70802327
číslo účtu: 2500395159/2010
datová schránka: u7hxker

Naše poslání

Skautský institut je zřízen Junákem — českým skautem. Existujeme proto, abychom pečovali o paměť skautingu, popularizovali ji a zpřístupňovali ji k bádání. Nezůstáváme ale jen u minulosti a ptáme se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváříme prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů.

To se nám daří pouze díky usilovné práci desítek dobrovolníků. Rádi zapojíme i Tebe! Napiš nám, do čeho by ses rád/a zapojil/a, nebo nám pošli vlastní nápad, který bys chtěl/a spolu s námi rozvíjet.

Důležité kontakty:

Miloš Říha - Šípek

ředitel SIJakub Ambrozek - Mravenec

zástupce ředitele (komunikace a vnější vztahy)


776 467 565

Roman Šantora - Bobo

vedoucí Skautského archivu


777 663 996

Celý tým a všechny kontakty najdete zde

SI dárce

Každoroční stovky akcí, přednášek, programů pro oddíly, setkání a workshopů stojí i něco víc, než jen čas a nadšení dobrovolníků. Budeme rádi za jakýkoli finanční dar. Staňte se členy Společenství SI a buďte u toho s námi!

Chci být dárce

Kronika

Jako správní skauti samozřejmě zaznamenáváme důležité momenty, které v naší činnosti přicházejí... zhruba jednou za měsíc. Proto si můžete projít elektronickou SI kroniku.
Nejzajímavější souhrny událostí a údajů z jednotlivých let vydáváme také jako výroční zprávy, které si můžete prolistovat zde.

SI kronika