Zobrazit katalog e-knihovny

E-knihovna Skautského archivu

Skautský archiv shromažďuje stovky historických materiálů, které se snažíme nabídnout i v elektronické podobě. Na této stránce najdete odkazy na elektronické verze knih, časopisů, dokumentů, almanachů, školních či skautských prací zabývajících se historií skautského hnutí jak u nás, tak i ve světě.

jak přispět do e-knihovny?

Databáze vzniká ve spolupráci s mnoha dobrovolníky a doplnit ji můžete i vy. Napsali jste školní práci o historii skautingu nebo naskenovali starý regionální časopis? Pošlete nám ho na archiv@skautskyinstitut.cz.

Pro více zdrojů můžete navštívit náš archiv v Čimicích – více informací naleznete na stránce Skautského archivu.

historické knihy

První skautská kniha u nás vyšla v roce 1912, od té doby pak stovky dalších. Příručky, beletrie, stezky, zpěvníky, vše shromažďujeme v knihovně Skautského archivu. Kompletní přehled skautské literatury do roku 1989 hledejte na skautska-literatura.skauting.cz. Všechny naše digitalizované materiály najdete zde:

historické knihy

Skautské časopisy

Skautské časopisy vycházejí už od roku 1915 - a vycházely nepřetržitě ve všech obdobích, kdy mohl skauting svobodně fungovat.

V našem přehledu jsou zatím digitalizovány všechny ročníky skautských časopisů pro dospělé činovníky.

skautské časopisy

Almanachy

Už od počátku skautingu mnoho oddílů a středisek popisovalo svojí historii a vydávalo ji formou almanachů, speciálních čísel oddílových časopisů či (v dnešní době) o ní informují na svých webech. Dostupné a autorsky volné almanachy převádíme do jednotné podoby a vystavujeme pro všechny zájemce o regionální historii.

almanachy

Deníky a kroniky

Kroniky a deníky jsou mimořádně cenné zdroje informací o příbězích jednotlivých skautů a skautských jednotek. Mezi digitalizovanými dokumenty jsou zápisy ze všech epoch skautingu včetně celé řady kronik pražské Dvojky.

Deníky a kroniky

Školní a skautské práce

Bakalářské či diplomové práce o různých aspektech skautské minulosti tvoří základ této sekce e-knihovny. Doplňují je různé semestrální a další školní texty. Ale i ty vznikající na vůdcovských kurzech či jen tak pro radost. Pokud se rozhodnete psát na téma skautské historie, kontaktujte nás, rádi s vámi téma vybereme a poradíme v jeho naplnění.

školní a skautské práce

dokumenty

Za více než 100 let existence skautingu u nás vzniklo tisíce dokumentů. Do e-knihovny umísťujeme ty, které jsou zásadnějšího charakteru či něčím zajímavé a výjimečné. Někdy se, jako v případě stanov, kříží s příručkami, ale skrze jednotné vyhledávání není problém je objevit.

dokumenty