SI v krajině

Česká krajina není připravená na klimatickou změnu. Sama se připravit nedokáže, ale účinnou pomoc může poskytnout kdokoli.

Proto vytváříme příležitosti především pro dětské skupiny, jak se aktivně zapojit do péče a ochrany naší krajiny.

Patronáty

V programu Patronáty ukazujeme skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Cílem programu je posílit přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí. Pomáháme věci tím, že oddíl nebo školní třídu propojíme s odborníkem, který bude skupinu péčí provázet a se správcem vybraného cenného území, který určí, co je nejlepší dělat. Členové oddílu poznávají přírodní zákonitosti a vliv člověka na konkrétní část krajiny, o kterou se aktivně starají. Program Patronáty posiluje vztah dětí k přírodě a ukazuje péči o krajinu z různých úhlů pohledu a v konkrétních souvislostech. Kromě zájmu o okolní svět tak posilují i systémové myšlení.

Více o Patronátech

Klimavíkendovky

Několik jarních a podzimních víkendů už každoročně patří klimavíkendovkám. Vydáváme se vždy na farmu, která zachází se svou okolní krajinou s respektem a úctou. Pomocí her, workshopů, pozorování a zkušeností si děti utvářejí vlastní názor na péči o volnou krajinu, diskutují své názory s ostatními a hledají cesty, kterými se mohou do ochrany krajiny a půdy zapojit.

Více o klimavíkendovkách

Mikroadaptace

Příležitostí, jak otevřít s dětmi téma klimatické změny s pozitivní bilancí je projekt mikroadaptací v místě klubovny nebo školy. V projektu Adaptační opatření jako nástroj EVVO pomáháme oddílům a školám zmapovat jejich možnosti v zavádění lokálních opatření zmírňujících dopad klimatické změny. V praxi to znamená, že s dětmi prohlédneme klubovnu či školu a její okolí, navrhneme opatření, která by se mohla realizovat a projekt pomůžeme uskutečnit. Díky zkušenosti s realizací vlastního projektu získají děti vyšší sebevědomí a posílí uvědomění, že mohou aktivně měnit své okolí.

Více o projektu

Dědo, kde je naše pole?

Skrze cvičení schopností interpretovat vizualizovaná data, diskuse a rozhovory ukazuje tato metodika dětem ve věku 11-15 let hodnotu zemědělské půdy nejen jako k prostor pro zemědělství, ale také jako společenskou hodnotu, kterou je třeba chránit pro další generace. Program je k dispozici k volnému užití!

Metodika ke stažení

Krajina v našich rukou

Sedm krátkých filmů o největších problémech české krajiny a jejich možných řešeních. Filmy dávají každému jednotlivci i skupině návod a argumenty k tomu, jak a proč si vybrat oblast péče o krajinu, do které se pustit. Pro hlubší porozumění problémům můžete k vybraným tématům využít i připravené metodické materiály.

Chci zjistit víc

Zveme do přírody

Na řadu míst, na kterých Patronáty pomáhají, se můžete jít podívat. Natočili jsme pozvánky i celé videoexkurze, které vám ukážou známé přírodní kouty Prahy v novém (botanickém, geologickém, dendrologickém a zoologickém) světle.

Vyjdi SI

Přednášky o klimatické změně

V průběhu posledních let jsme uspořádali celou řadu debat a streamů o klimatické změně. Probrali jsme environmentální, ekonomické, sociologické i pedagogické aspekty změny klimatu. Všechny záznamy můžete sledovat na YouTube!

Všechna videa

Tým a kontakty

Dalibor Naar - Nemo

vedoucí tvůrčí skupiny SI v krajiněJosef Laňka

koordinátor environmentálních projektůMarta Veselá - Kohi

metodička environmentálních projektůJarmila Kostiuková

koordinátorka Patronátů ve Středočeském krajiLenka Kachlík

koordinátorka Patronátů v PrazeBarbora Čepelová

Koordinátorka Patronátů na Karlovarsku a na VysočiněKlára Tydlitátová

koordinátorka Patronátů v Plzeňském krajiOlga Hušková

koordinátorka Patronátů v Libereckém krajiAnna Šlechtová - Pírko

koordinátorka Patronátů v Jihočeském krajiLucie Kačmarová

koordinátorka Patronátů v Ústeckém krajiTomáš Kozel

koordinátor Patronátů v Jihomoravském krajiPavla Šlinzová

koordinátorka Patronátů ve Zlínském a MS krajiMonika Kašparová

Koordinátorka Patronátů ve východních ČecháchNaše projekty pro krajinu v Praze finančně podporuje magistrát hlavního města Prahy. Mimo hlavní město jsou projekty financovány Českou rozvojovou agenturou a Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministryně životního prostředí.