Přihlas se

Provázej děti v péči o přírodu

V projektu Patronáty propojujeme skupiny dětí ve věku 6-15 let (školní třídy, skautské i jiné oddíly) s odbornými průvodci. Společně se pak v průběhu roku starají o vybrané přírodně cenné území v jejich okolí. Nechceš se takovým průvodcem stát?

Co to obnáší?

Průvodce oddílu pomáhá s výběrem, plánováním a vyhodnocením realizovaných opatření.

V praxi to znamená cca jedno přípravné setkání a dvě akce v terénu s daným oddílem nebo třídou v rámci jednoho školního roku. Průvodce ví co, proč a jak je třeba dělat, dokáže to vysvětlit i dětem a zároveň je partnerem pro případnou komunikaci s příslušným správcem nebo vlastníkem lokality.

Provádění je spojeno s malou finanční odměnou.

Kdo může být takovým průvodcem?

Mezi stávajícími úspěšnými průvodci byste našli aktivní ochránce přírody, odborníky, studenty i nadšence s velkým vztahem k danému místu. Pozice průvodce není nijak zásadně věkově omezena.

Patronáty aktuálně fungují především v Praze a v Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, Zlínském kraji a kraji Vysočina, takže i nové průvodce hledáme především v těchto regionech. Školní třídy zatím provázíme pouze  v Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském, Středočeském a Libereckém kraji a v Praze.

Chceš jít do toho?

Jestli máš ještě jakoukoli nejasnost, napiš na jeden z kontaktů, které najdeš níže.

Přihlásit se

podrobnější informace:

Mohu si sám zvolit lokalitu, kde chci se skupinou působit?

Předmětem projektu budou především lokality vytipované ve spolupráci se správci území, se správami chráněných oblastí, nebo v Praze například přímo s magistrátními odbory.

Pokusíme se však zohlednit vaše preference a expertízu a také geografické možnosti dané skupiny.

Kolik dětí budu provázet?

V případě oddílu 15-20 dětí, v případě školní třídy 20-30 dětí.

Jak vypadá časový harmonogram “průvodcování”?

Program probíhá celý rok. Nejčastější měsíce pro informační schůzky, setkání a plánování s průvodcem jsou září-prosinec / březen-červen. Následné realizace zásahů nebo adaptačního projektu mohou proběhnout pak v druhém období roku - jaro/podzim, ale nejvhodnější je pro ně jarní období.

Jakou věkovou skupinu budu provázet?

Věk skupiny může být různý.

V případě oddílu jsou dvě věkové kategorie: 7-10 let a 11-15 let, v případě školních tříd se jedná o žáky základních škol (převážně druhého stupně, tedy 11-15 let) a víceletých gymnázií.

Jakou míru odbornosti potřebuji mít?

Noví průvodci mohou projít školením pro vedení ekologických programů pro dětské kolektivy, aby věděli, jak nejlépe navázat na školní výuku a jak vybrat a vést programy, které budou doplňovat práci v lokalitě. Školení budou realizovat zkušení lektoři Mgr. Michal Medek a doc. Jan Činčera.

Kontakty:

Lenka Kachlík

koordinátorka Patronátů v PrazeJarmila Kostiuková

koordinátorka Patronátů ve Středočeském krajiBarbora Čepelová

Koordinátorka Patronátů na Karlovarsku a na VysočiněKlára Tydlitátová

koordinátorka Patronátů v Plzeňském krajiAnna Šlechtová - Pírko

koordinátorka Patronátů v Jihočeském krajiOlga Hušková

koordinátorka Patronátů v Libereckém krajiLucie Kačmarová

koordinátorka Patronátů v Ústeckém krajiZuzana Pirklová

koordinátorka Patronátů v Jihomoravském a Zlínském krajiPavla Šlinzová

koordinátorka Patronátů ve Zlínském a MS krajiProjekt je finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Mimo hlavní město je projekt financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.