Přihlas se

Provázej děti v péči o přírodu

V projektu Patronáty propojujeme skupiny dětí ve věku 6-15 let (školní třídy, skautské i jiné oddíly) s odbornými průvodci. Společně se pak v průběhu roku starají o vybrané přírodně cenné území v jejich okolí. Nechceš se takovým průvodcem stát?

Co to obnáší?

Průvodce oddílu pomáhá s výběrem, plánováním a vyhodnocením realizovaných opatření.

V praxi to znamená cca jedno přípravné setkání a dvě akce v terénu s daným oddílem nebo třídou v rámci jednoho školního roku. Průvodce ví co, proč a jak je třeba dělat, dokáže to vysvětlit i dětem a zároveň je partnerem pro případnou komunikaci s příslušným správcem nebo vlastníkem lokality.

Provádění je spojeno s malou finanční odměnou.

Kdo může být takovým průvodcem?

Mezi stávajícími úspěšnými průvodci byste našli aktivní ochránce přírody, odborníky, studenty i nadšence s velkým vztahem k danému místu. Pozice průvodce není nijak zásadně věkově omezena.

Patronáty aktuálně fungují především v Praze a v Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, Zlínském kraji a kraji Vysočina, takže i nové průvodce hledáme především v těchto regionech. Školní třídy zatím provázíme pouze  v Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském, Středočeském a Libereckém kraji a v Praze.

Chceš jít do toho?

Jestli máš ještě jakoukoli nejasnost, napiš na jeden z kontaktů, které najdeš níže.

Přihlásit se

podrobnější informace:

Mohu si sám zvolit lokalitu, kde chci se skupinou působit?

Předmětem projektu budou především lokality vytipované ve spolupráci se správci území, se správami chráněných oblastí, nebo v Praze například přímo s magistrátními odbory.

Pokusíme se však zohlednit vaše preference a expertízu a také geografické možnosti dané skupiny.

Kolik dětí budu provázet?

V případě oddílu 15-20 dětí, v případě školní třídy 20-30 dětí.

Jak vypadá časový harmonogram “průvodcování”?

Program probíhá celý rok. Nejčastější měsíce pro informační schůzky, setkání a plánování s průvodcem jsou září-prosinec / březen-červen. Následné realizace zásahů nebo adaptačního projektu mohou proběhnout pak v druhém období roku - jaro/podzim, ale nejvhodnější je pro ně jarní období.

Jakou věkovou skupinu budu provázet?

Věk skupiny může být různý.

V případě oddílu jsou dvě věkové kategorie: 7-10 let a 11-15 let, v případě školních tříd se jedná o žáky základních škol (převážně druhého stupně, tedy 11-15 let) a víceletých gymnázií.

Jakou míru odbornosti potřebuji mít?

Noví průvodci mohou projít školením pro vedení ekologických programů pro dětské kolektivy, aby věděli, jak nejlépe navázat na školní výuku a jak vybrat a vést programy, které budou doplňovat práci v lokalitě. Školení budou realizovat zkušení lektoři Mgr. Michal Medek a doc. Jan Činčera.

Kontakty:

Lenka Kachlík

koordinátorka Patronátů v PrazeJarmila Kostiuková

koordinátorka Patronátů ve Středočeském krajiBarbora Čepelová

Koordinátorka Patronátů v kraji VysočinaKlára Tydlitátová

koordinátorka Patronátů v Plzeňském krajiAnna Šlechtová - Pírko

koordinátorka Patronátů v Jihočeském krajiOlga Hušková

koordinátorka Patronátů v Libereckém krajiLucie Kačmarová

koordinátorka Patronátů v Ústeckém krajiZuzana Pirklová

koordinátorka Patronátů v Jihomoravském a Zlínském krajiPavla Šlinzová

koordinátorka Patronátů ve Zlínském krajiProjekt je finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Mimo hlavní město je projekt financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.