Přihlas se

Provázej děti v péči o přírodu

V projektu Patronáty propojujeme skupiny dětí ve věku 6-15 let (školní třídy, skautské i jiné oddíly) s odbornými průvodci. Společně se pak v průběhu roku starají o vybrané přírodně cenné území v jejich okolí. Nechceš se takovým průvodcem stát?

Co to obnáší?

Průvodce oddílu pomáhá s výběrem, plánováním a vyhodnocením realizovaných opatření.

V praxi to znamená cca jedno přípravné setkání a dvě akce v terénu s daným oddílem nebo třídou v rámci jednoho školního roku. Průvodce ví co, proč a jak je třeba dělat, dokáže to vysvětlit i dětem a zároveň je partnerem pro případnou komunikaci s příslušným správcem nebo vlastníkem lokality.

Provádění je spojeno s malou finanční odměnou.

Chceš jít do toho?

Jestli máš ještě jakoukoli nejasnost, napiš na jeden z kontaktů, které najdeš níže.

Přihlásit se

podrobnější informace:

Kdo může být takovým průvodcem?

Mezi stávajícími úspěšnými průvodci byste našli aktivní ochránce přírody, odborníky, studenty i nadšence s velkým vztahem k danému místu. Pozice průvodce není nijak zásadně věkově omezena.

Jakou míru odbornosti potřebuji mít?

Noví průvodci mohou projít školením pro vedení ekologických programů pro dětské kolektivy, aby věděli, jak nejlépe navázat na školní výuku a jak vybrat a vést programy, které budou doplňovat práci v lokalitě. Školení budou realizovat zkušení lektoři Mgr. Michal Medek a doc. Jan Činčera.

Kolik dětí budu provázet?

V případě oddílu 15-20 dětí, v případě školní třídy 20-30 dětí.

Jakou věkovou skupinu budu provázet?

Věk skupiny může být různý.

V případě oddílu jsou dvě věkové kategorie: 7-10 let a 11-15 let, v případě školních tříd se jedná o žáky základních škol (převážně druhého stupně, tedy 11-15 let) a víceletých gymnázií.

Mohu si sám zvolit lokalitu, kde chci se skupinou působit?

Předmětem projektu budou především lokality vytipované ve spolupráci se správci území, se správami chráněných oblastí, nebo v Praze například přímo s magistrátními odbory.

Pokusíme se však zohlednit vaše preference a expertízu a také geografické možnosti dané skupiny.

Jak vypadá časový harmonogram “průvodcování”?

Program probíhá celý rok. Nejčastější měsíce pro informační schůzky, setkání a plánování s průvodcem jsou září-prosinec / březen-červen. Následné realizace zásahů nebo adaptačního projektu mohou proběhnout pak v druhém období roku - jaro/podzim, ale nejvhodnější je pro ně jarní období.

Kontakty:

Kateřina Blecherová

koordinátorka Patronátů ve Středočeském krajiBarbora Čepelová

Koordinátorka Patronátů na VysočiněKlára Tydlitátová

koordinátorka Patronátů v Plzeňském krajiAnna Šlechtová - Pírko

koordinátorka Patronátů v Jihočeském krajiOlga Hušková

koordinátorka Patronátů v Libereckém krajiLucie Kačmarová

koordinátorka Patronátů v Ústeckém krajiPavla Šlinzová

koordinátorka Patronátů ve Zlínském krajiMonika Kašparová

Koordinátorka Patronátů v Pardubickém a Královéhradeckém krajiAnna Veselá

koordinátorka Patronátů v Jihomoravském krajiPavla Tájková

Koordinátorka Patronátů v Karlovarském krajiLucie Janíková

Koordinátorka Patronátů v Moravskoslezském krajiEva Černínová

Koordinátorka Patronátů v Olomouckém krajiJirka Eifler

koordinátor Patronátů v PrazeProjekt je finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Mimo hlavní město je projekt financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.