Co nového v Patronátech?

Začali jsme v roce 2017 v Praze, kde je pro někoho možná překvapivé množství cenných přírodních území. V dalších letech jsme přidali nabídku účasti v Libereckém, Plzeňském, Jihočeském a Jihomoravském kraji. V roce 2022 pak už nacházíme koordinátory pro další čtyři kraje a usilovně hledáme vhodné průvodce a lokality! Podařilo se nám program rozšířit i do školních tříd, od září už se zapojilo 12 škol.

Kde už patronáty fungují?

Liberecký kraj

V Libereckém kraji začínaly patronáty v roce 2021 jen se čtyřmi zapojenými oddíly. Po první vlně zásahů v terénu však dorazila pozitivní zpětná vazba - děti byly nadšené, vedoucí spokojeni a doporučení pro další oddíly na sebe nenechala dlouho čekat. Navzdory studené koronavirové sprše startujeme do nového roku s 9 přihlášenými oddíly!

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji proběhly v poslední době zásahy například v přírodní památce Pískovna na cvičišti, kde proběhlo seznámení oddílu s lokalitou a zdejší květenou. Šlo o 2 exkurze pro menších skupinách s odborným průvodcem P. Hesounem.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji se v Patronátech realizovalo celkem 16 zásahů v terénu, mimo jiné třeba i v CHKO Pálava. Zde ve spolupráci skautů z Břeclavi a dobrovolníků ze SEV Kaprálův Mlýn proběhlo pravidelné ruční vytrhávání invazivního borytu barvířského. Mnoho zásahů proběhlo pod vedením průvodce Igora Forgače.

Plzeňský kraj

Od června do podzimu proběhlo celkem 7 zásahů. Na jaře proběhly zásahy na mokřadech v okolí Kolowratova rybníku, v jednom případě šlo o kosení a odtah třtiny z lokalit s výskytem rosnatek a v dalším případě šlo o průzkum výskytu vzácné rosnatky prostřední na místech upravovaných na podzim 2020. Dále například skauti v lokalitě Chlumu u Volar hrabali stařinu a odstraňovali nálet a výmladky dřevin.

Středočeský kraj

Do Středočeského kraje jsme se stihli rozšířit už v listopadu 2021. Proběhlo vytipování vhodných lokalit pro zásahy a výzva v lednu 2022 odstartovala nábor nových oddílů. Zatím jich zájem o program projevilo 14, pro některé z nich momentálně sháníme průvodce nebo lokalitu, u jiných už je triáda (oddíl, průvodce, správce území) sestavená a plánujeme termíny jarních exkurzí a náplň podzimních zásahů.

Praha

O kousek “své přírody” se v roce 2021 staralo 15 pražských oddílů na 18 lokalitách. I v Praze bylo nutno zohlednit koronavirová opatření pro Patronáty. V jarní sezóně hodně schůzek oddílů s průvodci probíhalo online. Na podzim se už oddíly vydaly opět do terénu. V některých místech probíhalo tradiční prořezávání náletových dřevin, hloubení tůní, hrabání stařiny, čištění studánek nebo méně tradiční stavění kamenných zídek pro ještěrky. 175. skautský oddíl Jeleni se kupříkladu v oboře Hvězda zapojil do zpozvolňování břehu vybagrované tůně na Evropsky chráněné mokřadní louce z důvodu lepší prostupnosti pro drobné živočichy např. vrkoče útlého.

Chcete se přidat?