Co dělat se třídou pro krajinu?

I pro školní třídy jsme přichystali možnosti, jak se zapojit do aktivní péče o krajinu a prevence ničivých důsledků klimatické změny. Učíš? Čti dál a zvaž zapojení své třídy! Nabídka aktuálně platí pro školy a učitele v Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském, Středočeském a Libereckém kraji a v Praze.

Patronát nad přírodní lokalitou

"Patronáty" se skautskými oddíly nám fungují už několik let. Spočívají v tom, že dětskou skupinu propojíme s průvodcem - odborníkem na ochranu přírody - a domluvíme s vlastníky či správci nějaký konkrétní kus přírody, o který se oddíl může starat.

Nyní tuto metodu nově nabízíme i školám, které mají ve svém okolí přírodu. Díky svému průvodci se žáci a studenti dozví, co mohou oni sami pro přírodu udělat a v průběhu školního roku si skautskou metodou učím se tím, že to dělám vyzkouší praktickou pomoc přírodě. Součástí spolupráce jsou badatelské a rešeršní úkoly a obvykle dva zásahy v terénu.

O Patronátech se můžete více dozvědět zde, nebo se přidat do Facebookové skupiny, ve které sdílíme zkušenosti.

chci přihlásit třídu

Mikroadaptace

Nejen příroda, ale i městské prostředí potřebuje naše zásahy, abychom ve městech mohli žít i v průběhu klimatické změny. S adaptací na měnící se podmínky může pomoci každý z nás - například i žáci škol, které nemají ve svém okolí přírodní lokality a nemohou se tak zapojit do Patronátů.

I v programu Mikroadaptace bude mít třída svého odborného průvodce, který žáky nejprve seznámí s paletou adaptačních opatření. Mezi ty může patřit výsev květnatých trávníků, instalace nádrže na dešťovou vodu nebo zazelenání jakéhokoli střešního povrchu, přístřešku. Zkrátka každá plocha, která umí ve městě zadržet vodu, se počítá.

Sami žáci a studenti pak provedou průzkum okolí školy, při kterém určí, co se dá konkrétně změnit k lepšímu. A takové adaptační opatření také sami provedou.

chci přihlásit třídu

Programy rozvíjejí kompetence

Patronáty i Mikroadaptace rozvíjejí vzdělávací oblasti napříč obory, nejvíce zasahují do oblastí Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace a Informační a komunikační technologie.

Žáci a studenti si díky účasti prohloubí zejména kompetence podnikavosti a smyslu pro iniciativu, řešení problémů, občanské, personální a sociální dovednosti, komunikace a učení.

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Pro jaké třídy je program určen?

Pro žáky základních škol (převážně druhého stupně) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Můžeme si sami vybrat místo, lokalitu Patronátu?

Předmětem projektu budou lokality vytipované koordinátory v jednotlivých krajích ve spolupráci s organizacemi jako je AOPK či ČSOP.

Místa pro adaptační opatření si mohou vybrat žáci za pomoci průvodce, který bude konzultovat možnosti s příslušnými orgány a organizacemi nebo správci dotčeného území. Společně budou hledat pro projekt nejvhodnější formu a zacílení.

Jaký je časový harmonogram programů?

Program probíhá celý rok. Nejčastější měsíce pro informační schůzky, setkání a plánování s průvodcem jsou září-prosinec / březen-červen. Následné realizace zásahů nebo adaptačního projektu mohou proběhnout pak v druhém období roku - jaro/podzim, ale nejvhodnější je pro ně jarní období.

V případě devátých tříd může být program dokončen v rámci školního roku.

Jak to bude časově náročné?

Vyjma pár hodin příprav a informačních schůzek, které mohou proběhnout například v rámci hodin přírodopisu nebo třídnických hodin, se jedná v případě Patronátů zhruba o tři dny v terénu, v případě Mikroadaptací je to jeden až 2 dny, záleží na náročnosti.

Jdete do toho?

Stačí vyplnit formulář a my se vám ozveme!

Přihlásit třídu

Projekt je finančně podpořen magistrátem hlavního města Prahy.