PATRONÁTY PRO ŠKOLY

Ukazujeme školním třídám, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Děti získají do péče „svůj“ kousek krajiny a díky odbornému průvodci se dozví, jak o něj pečovat. Skautskou metodou učím se tím, že to dělám tak posilujeme u dětí přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí. Celoroční program přímé péče o krajinu.

Chci přihlásit třídu

Základní informace

‍👧‍👦 6.-9. ročník ZŠ
🗓 Během celého školního roku.
🕒 Tři dny v terénu, kterým předchází 2-3 informační schůzky (po 90 minutách).
💰 Zdarma.
📌 Ve vaší škole a v přírodní lokalitě ve stejném kraji.
🎓 Program se neobejde bez aktivní účasti třídního učitele.
RVP: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí

VYRAZTE VEN!

Třída si během roku vyzkouší praktickou pomoc přírodě na malém kousku svěřené krajiny. Součástí spolupráce jsou badatelské a rešeršní úkoly a přímé zásahy v terénu. Pomůžeme vám najít vhodnou lokalitu, dozvíte se jaké jsou v místě přírodní hodnoty a jak funguje daný biotop. Skrze princip skautské výchovné metody "učím se tím, že to dělám" se zapojíme do přímé péče, kterou svěřená lokalita potřebuje.

Kde všude Patronáty již působí se můžete dozvědět zde, nebo nakouknout do Facebookové skupiny, ve které sdílíme zkušenosti.

Školní les

Jednou z variant Patronátů je péče o vlastní kousek lesa. Pomáháme školám, které mají zájem získat do péče malé území lesa. V tomto lese mohou děti experimentovat s různými způsoby pěstování stromů, realizovat badatelské činnosti, učit se o přírodě nebo třeba jen hrát hry. Lesnické aktivity probíhají stejně jako u ostatních patronátů pod dohledem odborného průvodce a po schválení správcem lesa. Tuto aktivitu realizujeme ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Chaloupky.

Cíle programu

⭐ Prohloubení vztahu k přírodě.
⭐ Aktivní účast studentů na ochraně vybraného území.
⭐ Podíl na zachování biologické rozmanitosti a pestrosti krajiny.
⭐ Zkušenost spolupráce s odborníkem a správcem cenného území.

Jdete do toho?

Stačí vyplnit formulář a my se vám ozveme!

Přihlásit třídu

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Pro jaké třídy je program určen?

Pro žáky základních škol (převážně druhého stupně) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Můžeme si sami vybrat místo, lokalitu Patronátu?

Předmětem projektu budou lokality vytipované koordinátory v jednotlivých krajích ve spolupráci s organizacemi jako je AOPK či ČSOP.

Místa pro adaptační opatření si mohou vybrat žáci za pomoci průvodce, který bude konzultovat možnosti s příslušnými orgány a organizacemi nebo správci dotčeného území. Společně budou hledat pro projekt nejvhodnější formu a zacílení.

Jaký je časový harmonogram programů?

Program probíhá celý rok. Nejčastější měsíce pro informační schůzky, setkání a plánování s průvodcem jsou září-prosinec / březen-červen. Následné realizace zásahů nebo adaptačního projektu mohou proběhnout pak v druhém období roku - jaro/podzim, ale nejvhodnější je pro ně jarní období.

V případě devátých tříd může být program dokončen v rámci školního roku.

Jak to bude časově náročné?

Vyjma pár hodin příprav a informačních schůzek, které mohou proběhnout například v rámci hodin přírodopisu nebo třídnických hodin, se jedná v případě Patronátů zhruba o tři dny v terénu, záleží ovšem na náročnosti.

Metodika je k dispozici

Nemáte možnost si náš program objednat? Inspirujte se připravenými metodikami.

CHCI METODIKU

Nebo nám napište:

Jirka Eifler

koordinátor Patronátů v PrazeKateřina Blecherová

koordinátorka Patronátů ve Středočeském krajiBarbora Čepelová

Koordinátorka Patronátů na VysočiněKlára Tydlitátová

koordinátorka Patronátů v Plzeňském krajiOlga Hušková

koordinátorka Patronátů v Libereckém krajiAnna Šlechtová - Pírko

koordinátorka Patronátů v Jihočeském krajiLucie Kačmarová

koordinátorka Patronátů v Ústeckém krajiPavla Šlinzová

koordinátorka Patronátů ve Zlínském krajiMonika Kašparová

Koordinátorka Patronátů v Pardubickém a Královéhradeckém krajiAnna Veselá

koordinátorka Patronátů v Jihomoravském krajiPavla Tájková

Koordinátorka Patronátů v Karlovarském krajiLucie Janíková

Koordinátorka Patronátů v Moravskoslezském krajiEva Černínová

Koordinátorka Patronátů v Olomouckém krajiJednorázové vzdělávací programy

Pokud pro vás celoroční program v tuto chvíli není vhodný, můžeme za vámi přijet s kratším edukačním programem. I ve vaší třídě můžeme vyrazit na výpravu do krajiny, a nejen té městké. Podívejte se s námi do minulosti i současnosti hospodaření s půdou, zkuste proměnit své okolí a pomoci mu lépe zvládat rychle se měnící klimatické podmínky, případně začněte přímo ve škole a najděte způsoby, jak drobná adaptační opatření aplikovat u vás.

Nabídka programů

Projekt je finančně podpořen magistrátem hlavního města Prahy.