Co dělat se třídou pro krajinu?

I pro školní třídy jsme přichystali možnosti, jak se zapojit do aktivní péče o krajinu a prevence ničivých důsledků klimatické změny. Učíš? Čti dál a zvaž zapojení své třídy! Nabídka aktuálně platí pro školy a učitele v Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském, Středočeském a Libereckém kraji a v Praze.

Patronát nad přírodní lokalitou

"Patronáty" se skautskými oddíly nám fungují už několik let. Spočívají v tom, že dětskou skupinu propojíme s průvodcem - odborníkem na ochranu přírody - a domluvíme s vlastníky či správci nějaký konkrétní kus přírody, o který se oddíl může starat.

Nyní tuto metodu nově nabízíme i školám, které mají ve svém okolí přírodu. Díky svému průvodci se žáci a studenti dozví, co mohou oni sami pro přírodu udělat a v průběhu školního roku si skautskou metodou učím se tím, že to dělám vyzkouší praktickou pomoc přírodě. Součástí spolupráce jsou badatelské a rešeršní úkoly a obvykle dva zásahy v terénu.

O Patronátech se můžete více dozvědět zde, nebo se přidat do Facebookové skupiny, ve které sdílíme zkušenosti.

chci přihlásit třídu

Programy rozvíjejí kompetence

Patronáty i Mikroadaptace rozvíjejí vzdělávací oblasti napříč obory, nejvíce zasahují do oblastí Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace a Informační a komunikační technologie.

Žáci a studenti si díky účasti prohloubí zejména kompetence podnikavosti a smyslu pro iniciativu, řešení problémů, občanské, personální a sociální dovednosti, komunikace a učení.

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Pro jaké třídy je program určen?

Pro žáky základních škol (převážně druhého stupně) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Můžeme si sami vybrat místo, lokalitu Patronátu?

Předmětem projektu budou lokality vytipované koordinátory v jednotlivých krajích ve spolupráci s organizacemi jako je AOPK či ČSOP.

Místa pro adaptační opatření si mohou vybrat žáci za pomoci průvodce, který bude konzultovat možnosti s příslušnými orgány a organizacemi nebo správci dotčeného území. Společně budou hledat pro projekt nejvhodnější formu a zacílení.

Jaký je časový harmonogram programů?

Program probíhá celý rok. Nejčastější měsíce pro informační schůzky, setkání a plánování s průvodcem jsou září-prosinec / březen-červen. Následné realizace zásahů nebo adaptačního projektu mohou proběhnout pak v druhém období roku - jaro/podzim, ale nejvhodnější je pro ně jarní období.

V případě devátých tříd může být program dokončen v rámci školního roku.

Jak to bude časově náročné?

Vyjma pár hodin příprav a informačních schůzek, které mohou proběhnout například v rámci hodin přírodopisu nebo třídnických hodin, se jedná v případě Patronátů zhruba o tři dny v terénu, v případě Mikroadaptací je to jeden až 2 dny, záleží na náročnosti.

Jdete do toho?

Stačí vyplnit formulář a my se vám ozveme!

Přihlásit třídu

Projekt je finančně podpořen magistrátem hlavního města Prahy.