Oddíly v přírodě 2019

Přehled pilotního ročníku projektu Patronáty, který probíhal ve školním roce 2018/2019 na území hlavního města Prahy.

O co jde?

Na podzim 2018 jsme rozjeli nový projekt zaměřený na péči o krajinu. Propojili jsme nejen skautské oddíly s odborníky na ochranu přírody a pražským magistrátem. Díky tomu jsme mohli určit místa na území Prahy, kterým by svědčila pomoc dobrovolníků. Po veřejné výzvě se aktivně zapojila celá řada nejen skautských oddílů, které po celý školní rok v jejich úsilí vedli zkušení odborníci.

V průběhu prvního roku se v rámci projektu:

  • zapojilo 13 oddílů a 11 průvodců
  • pečovalo o 16 lokalit
  • uskutečnilo 10 přírodovědných přednášek pro oddíly
  • několikrát setkali všichni zapojení, aby sdíleli zkušenosti a dojmy z činnosti
  • ve spolupráci s ČSOP několik oddílů zapojilo také do akce Ukliďme Česko 2019

Projekt pokračuje, detaily najdete zde.

Příklady lokalit a péče o ně

Na mapě se můžeš přehledně podívat na všechna místa, kde jsme ve školním roce 2018/19 pomáhali.

Prokopské údolí

Skauti a skautky z oddílu Paráda a Vlčáci střediska Hiawatha v této přírodní rezervaci sbírali odpadky, pálili větve a rozšiřovali tůně. Kmen Ťapáč z Ligy Lesní Moudrosti se zapojil do výsadby švestkové aleje a okopávání stromků.

Drahaňská rokle

170. oddíl Ze-Hnje-She-Kha ze střediska Arcus, který vyrazil i do dalších dvou přírodních parků, zde prohloubil tůně, vyspravil hráz, prohloubil napouštěcí kanál, vystřihával svídu a vyhrabával stařiny.

Radotínské údolí

Skauti a vlčata ze 155. oddílu radotínského střediska odstraňovali a pálili náletové křoviny.

Údolí Únětického potoka

28. oddíl skautů Havrani ze střediska Vočko v okolí Trojanova mlýna prořezával hlavové vrby a určoval druhy živočichů.

Košíře-Motol

319. smečka vlčat ze střediska Mawadani sbírala odpadky a čistila prameny. 29. dívčí oddíl ze střediska Bílá Hora pracoval na obnově třešňového sadu, evidenci stromů a sběru odpadků.

Dolní Šárka

Oddíly střediska Jiskra Praha prořezávali nežádoucí keře a stromky, pálili suché a vyřezané dřevo.

Milíčovský les

5. skautský oddíl ze střediska Polaris čistil tůně, prořezával okolí dubů, pozoroval skokanů a jejich vajíčka, sbíral odpadků, udržoval přehled o budkách.