Patronáty

Nabídka pro oddíly: pojďte se stát patrony svého kousku přírody!

V programu Patronáty ukazujeme skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Cílem programu je propojit oddíl s odborníkem a také se správcem nějakého cenného území a nasměrovat mladé ke účinným aktivitám ochrany přírody. Členové oddílu pečují o “svůj” kousek krajiny a díky tomu se dozvídají jaké jsou v místě přírodní hodnoty, jak funguje daný biotop a mnoho dalších souvislostí.

Hned v pilotním prvním roce se jen na území hlavního města zapojilo 13 oddílů a 11 odborníků, kteří společně pečovali o 16 chráněných lokalit.
Proto hned od začátku roku 2020 začínáme rozšiřovat program do Jihočeského, Libereckého, Jihomoravského a Plzeňského kraje pro další oddíly a odborníky.


Přidejte se se svým oddílem

Skautuješ v Jihočeském, Libereckém, Jihomoravském nebo Plzeňském kraji? Právě nyní v těchto krajích hledáme oddíly, které se ujmou nových přírodních lokalit!

Skautské oddíly mají starost o matičku přírodu hluboko ve svých genech. Pro lidi, kteří se ochranou přírody přímo nezabývají, není ale vůbec jednoduché určit kde a jak se o přírodu starat.

Díky spolupráci s obcemi a odborníky můžeme pro oddíly vytipovat jak vhodnou lokalitu, tak i způsob zásahu, který mohou provádět dětští dobrovolníci podle jejich věku. Často jde o drobné věci, které by ale nikdo jiný neudělal – a na danou lokalitu mají velký dopad.

Oddíl přebírá nad lokalitou patronát. Je jen na něm, jestli do terénu vyrazí třikrát za rok, nebo každý druhý týden. Kromě dobrého pocitu z vykonané práce a pomoci členové oddílu navíc získají nové znalosti o přírodě a její ochraně od svého průvodce – odborníka.

V rámci programu také Skautský institut pořádá přednášky a setkání (nejen) pro zapojené oddíly.

Když se přihlásíte, brzy vás budou čekat úvodní schůzky a ještě na jaře 2020 také první zásahy v terénu.
Před vyplněním dotazníku se podívejte do mapy na vytipované lokality, abyste mohli vyplnit, která z vás by vašemu oddílu nejvíce vyhovovala: mapa pro Plzeňský kraj, mapa pro Jihomoravský kraj, mapa pro Jihočeský kraj, mapa pro Liberecký kraj.


Co dá účast odborníkům?

Jak často se stane, že pro svou vášeň získáš desítky pilných a nadšených rukou? A desítky hlav, toužící dozvědět se nové věci o přírodě a její ochraně?

Jako průvodce oddílu se navíc staneš součástí naší rostoucí sítě a rostoucí dobré věci. Pokud věříš v její potenciál, neváhej!

S rolí průvodce je také spojena finanční odměna.

Aktuálně hledáme především průvodce v Praze a v Jihočeském, Libereckém, Jihomoravském a Plzeňském kraji, ale je jen otázkou času, kdy se program rozšíří do dalších regionů a proto budeme rádi za jakýkoliv zájem.


Proč by do toho měla jít obec?

Energie mladých dobrovolníků je třeba využít. Budujete vztah dětí k určitým místům a k přírodě jako celku. Společnými silami můžeme hodnoty vybraných lokalit prezentovat veřejnosti a šířit informaci o fenoménech hodných ochrany.

Od propojeného odborníka navíc dostanete nové informace o tom, jak se o některá místa starat. A třeba vám v katastru objeví nejeden skrytý skvost.

V případě zájmu pište na patronaty@skautskyinstitut.cz.


Jak to zatím vypadalo

Na mapě se můžeš přehledně podívat na všechna místa, kde jsme v uplynulém školním roce pomáhali.

Prokopské údolí
Skauti a skautky z oddílu Paráda a Vlčáci střediska Hiawatha v této přírodní rezervaci sbírali odpadky, pálili větve a rozšiřovali tůně. Kmen Ťapáč z Ligy Lesní Moudrosti se zapojil do výsadby švestkové aleje a okopávání stromků.

Radotínské údolí
Skauti a vlčata ze 155. oddílu radotínského střediska odstraňovali a pálili náletové křoviny.

Údolí Únětického potoka
28. oddíl skautů Havrani ze střediska Vočko v okolí Trojanova mlýna prořezával hlavové vrby a určoval druhy živočichů.

Drahaňská rokle
170. oddíl Ze-Hnje-She-Kha ze střediska Arcus, který vyrazil i do dalších dvou přírodních parků, zde prohloubil tůně, vyspravil hráz, prohloubil napouštěcí kanál, vystřihával svídu a vyhrabával stařiny.

Košíře-Motol
319. smečka vlčat ze střediska Mawadani sbírala odpadky a čistila prameny. 29. dívčí oddíl ze střediska Bílá Hora pracoval na obnově třešňového sadu, evidenci stromů a sběru odpadků.

Dolní Šárka
Oddíly střediska Jiskra Praha prořezávali nežádoucí keře a stromky, pálili suché a vyřezané dřevo.

Milíčovský les
5. skautský oddíl ze střediska Polaris čistil tůně, prořezával okolí dubů, pozoroval skokanů a jejich vajíčka, sbíral odpadků, udržoval přehled o budkách.


Kontakty

Pro více informací nám napiš na patronaty@skautskyinstitut.cz, nebo se přidej do skupiny na facebooku, kde sdílíme, co se v projektu právě děje.


Projekt finančně podporuje Magistrát hlavního města Prahy a Státní fond životního prostředí. Děkujeme!

Navazujeme na:
2015-2016 Myslet (na) přírodu
2016-2017 Příběhy pražské přírody
2017-2018 Ego x Eco