Patronáty

Nabídka pro oddíly: pojďte se stát patrony svého kousku přírody!

V programu Patronáty ukazujeme skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Cílem programu je propojit oddíl s odborníkem a také se správcem nějakého cenného území a nasměrovat mladé ke účinným aktivitám ochrany přírody. Členové oddílu pečují o “svůj” kousek krajiny a díky tomu se dozvídají jaké jsou v místě přírodní hodnoty, jak funguje daný biotop a mnoho dalších souvislostí.

Hned v pilotním prvním roce se jen na území hlavního města zapojilo 13 oddílů a 11 odborníků, kteří společně pečovali o 16 chráněných lokalit.
Proto hned od podzimu 2019 začínáme rozšiřovat program do Jihočeského, Libereckého, Jihomoravského a Plzeňského kraje pro další oddíly a odborníky.


Co dá účast oddílům?

Skautské oddíly mají starost o matičku přírodu hluboko ve svých genech. Pro lidi, kteří se ochranou přírody přímo nezabývají, není ale vůbec jednoduché určit kde a jak se o přírodu starat.

Díky spolupráci s obcemi a odborníky můžeme pro oddíly vytipovat jak vhodnou lokalitu, tak i způsob zásahu, který mohou provádět dětští dobrovolníci podle jejich věku. Často jde o drobné věci, které by ale nikdo jiný neudělal – a na danou lokalitu mají velký dopad.

Oddíl přebírá nad lokalitou patronát. Je jen na něm, jestli do terénu vyrazí třikrát za rok, nebo každý druhý týden. Kromě dobrého pocitu z vykonané práce a pomoci členové oddílu navíc získají nové znalosti o přírodě a její ochraně od svého průvodce – odborníka.

V rámci programu také Skautský institut pořádá přednášky a setkání (nejen) pro zapojené oddíly.

Když se přihlásíte, první schůzky proběhnou v prosinci 2019 (Praha) a lednu 2020 (kraje) a aktivity v přírodě začnou od března.


Co dá účast odborníkům?

Jak často se stane, že pro svou vášeň získáš desítky pilných a nadšených rukou? A desítky hlav, toužící dozvědět se nové věci o přírodě a její ochraně?

Jako průvodce oddílu se navíc staneš součástí naší rostoucí sítě a rostoucí dobré věci. Pokud věříš v její potenciál, neváhej!

S rolí průvodce je také spojena finanční odměna.

Aktuálně hledáme především průvodce v Praze a v Jihočeském, Libereckém, Jihomoravském a Plzeňském kraji, ale je jen otázkou času, kdy se program rozšíří do dalších regionů a proto budeme rádi za jakýkoliv zájem.


Proč by do toho měla jít obec?

Energie mladých dobrovolníků je třeba využít. Budujete vztah dětí k určitým místům a k přírodě jako celku. Společnými silami můžeme hodnoty vybraných lokalit prezentovat veřejnosti a šířit informaci o fenoménech hodných ochrany.

Od propojeného odborníka navíc dostanete nové informace o tom, jak se o některá místa starat. A třeba vám v katastru objeví nejeden skrytý skvost.

V případě zájmu pište na patronaty@skautskyinstitut.cz.


Jak to zatím vypadalo

Na mapě se můžeš přehledně podívat na všechna místa, kde jsme v uplynulém školním roce pomáhali.

Prokopské údolí
Skauti a skautky z oddílu Paráda a Vlčáci střediska Hiawatha v této přírodní rezervaci sbírali odpadky, pálili větve a rozšiřovali tůně. Kmen Ťapáč z Ligy Lesní Moudrosti se zapojil do výsadby švestkové aleje a okopávání stromků.

Radotínské údolí
Skauti a vlčata ze 155. oddílu radotínského střediska odstraňovali a pálili náletové křoviny.

Údolí Únětického potoka
28. oddíl skautů Havrani ze střediska Vočko v okolí Trojanova mlýna prořezával hlavové vrby a určoval druhy živočichů.

Drahaňská rokle
170. oddíl Ze-Hnje-She-Kha ze střediska Arcus, který vyrazil i do dalších dvou přírodních parků, zde prohloubil tůně, vyspravil hráz, prohloubil napouštěcí kanál, vystřihával svídu a vyhrabával stařiny.

Košíře-Motol
319. smečka vlčat ze střediska Mawadani sbírala odpadky a čistila prameny. 29. dívčí oddíl ze střediska Bílá Hora pracoval na obnově třešňového sadu, evidenci stromů a sběru odpadků.

Dolní Šárka
Oddíly střediska Jiskra Praha prořezávali nežádoucí keře a stromky, pálili suché a vyřezané dřevo.

Milíčovský les
5. skautský oddíl ze střediska Polaris čistil tůně, prořezával okolí dubů, pozoroval skokanů a jejich vajíčka, sbíral odpadků, udržoval přehled o budkách.


Kontakty

Pro více informací nám napiš na patronaty@skautskyinstitut.cz, nebo se přidej do skupiny na facebooku, kde sdílíme, co se v projektu právě děje.


Projekt finančně podporuje Magistrát hlavního města Prahy a Státní fond životního prostředí. Děkujeme!

Navazujeme na:
2015-2016 Myslet (na) přírodu
2016-2017 Příběhy pražské přírody
2017-2018 Ego x Eco