STUDIO

Místnost vybavená promítací, zvukovou a světelnou technikou vhodná pro přednášku i pro menší divadlo.

Místnost je k dispozici pro rezervace od 8 do 18 hodin.

Studio SI

Malé divadlo se schodovým hledištěm a jevištěm s veškerou audio-vizuální technikou. K dispozici je též dataprojektor a plátno. Vchod pro diváky z pavlače, pro účinkující z druhé strany sálu z chodby. Na chodbě před sálem je prostor pro divadelní šatnu. Připojení k wi-fi je též k dispozici. Židle si můžete ubrat nebo přidat, dle vlastních potřeb.

pronajmi si

Kapacita

Kapacita Studia je 50 lidí.

Rezervovat

Přehled obsazenosti v kalendáři: