Změna

Změny ve společnosti, komunikaci, přírodě, ale ve skautingu samotném se dějí právě teď. Buď jejich součástí!

 

Při vzniku fóra Skautského institutu v Plzni jsme přemýšleli nad nosným tématem, které by bylo silné a aktuální. Nahlíželi jsme na svět z různých stran a soustředili se na všemožné ukazatele a aspekty, ale vždy jsme dohlédli k jedné věci: Vše se stále mění a kde jsme dnes, nebudeme zítra. Přišlo nám to natolik výrazné, zajímavé a nosné téma, že jsme si ho nakonec vložili do našeho pomyslného štítu.

Změna. Často ji ani nevnímáme, ale můžeme ji vidět všude. Je tajemná, abstraktní. Právě její uchopení, poznání a přemýšlení nad ní nás tolik fascinuje. Zkusili jsme si ji trochu přiblížit a z nepřeberného množství námětů vybrat ty, které nám přijdou důležité a zajímavé.

Mezilidské vztahy a vzájemný respekt mezi lidmi určuje kvalitu celého společenství. Čeho si lidé váží? Co naopak odsuzují? Můžou nám něco o budoucnosti prozradit sociální ukazatele? Jakou hodnotu mají partnerské vztahy? Jak vycházet s ostatními a jak k nim přistupovat?

Současná společnost se vyvíjí velmi rychle a je důležité na tyto posuny reagovat. Nejdříve je však nutné si jich všimnout a zamyslet se nad nimi.

Právě vztahy a komunikace silně ovlivňují nálady mezi lidmi. V době, kdy se  „alternativní“ pravda stala nástrojem boje, kdy člověk neví, čemu věřit a na co soustředit svou pozornost, je třeba být ještě více pozorný a ostražitý a vynakládat více úsilí než dříve. Čemu můžeme věřit a na co se spolehnout? Jak vyjádřit své názory, aby nedošlo k nedorozumění a dezinformaci? Pomáhají nám sociální sítě a nové komunikační kanály nebo nám spíše škodí?

Naším hostem z této oblasti byl například Jan Tvrdoň, koordinátor projektu Demagog.cz

Člověk stále častěji před světem utíká pryč. Začíná se znovu objevovat fenomén „chataření“, i když možná v trochu jiné podobě. Utíkáme pryč z města, na venkov, do krajiny. Možná bychom pak tu krajinu, prostředí, kam prcháme, měli lépe poznat a chránit ji, aby se nám neprosypala mezi prsty, aniž bychom si toho všimli, abychom měli stále kam utíkat. Co můžu udělat pro to, abych se měl dobře i tam, kde trávím většinu svého času? Patří veřejný prostor všem nebo nikomu? Staví se jen nové a nové bílé kostky v polích?

Z této oblasti na našich akcích vystoupila například odbornice na obnovu krajiny paní Ing. Klára Salzmann, Ph.D. nebo Ing. arch. Jakub Mareš, zabývající se veřejným prostorem a jeho využitím v Plzni. Ve spolupráci se Správou CHKO Brdy jsme uspořádali komentovanou procházku právě do této oblasti.

Skaut – výchovná organizace s 40 milióny členy fungující ve 216 zemích a teritoriích světa. Myšlenky a ideály skautingu spojují nás, skauty, všude na světě. Odlišujeme se pouze formou, kterou to děláme. U nás musely myšlenky přežít 3 temná období zákazu skautingu.

Společnost se mění a s ní i podoba skautingu. Změna je hnacím motorem rozvoje společnosti. Jak na změny reaguje skauting? Jak se změnil od jeho počátku? Co pro nás znamená? Jak funguje v zahraničí? Na kolik ovlivňují naší činnost moderní technologie? Plzeňský skauting letos slaví 100 let – jak na dřívější dobu vzpomínají pamětníci?

Jedním z velkých projektů plzeňského Skautského institutu v Plzni je výročí 100 let skautingu v Plzni, v rámci kterého se ohlížíme, jak skauting fungoval v Plzni dříve a jak bychom se z naší minulosti sami mohli inspirovat.

Pomyslnou pátou oblastí pak jsou neformální akce pro setkávání lidí, ať už je to formou společných snídaní nebo zpívaných a dalších.

Naší činností cílíme hlavně na mladé lidi ve věku 15 – 30 let z Plzně a blízkého okolí. Akce však jsou otevřeny široké veřejnosti, pro lidi, kteří mají zájem se něco nového dozvědět.

Na přípravách a realizacích akcí SI v Plzni se podílejí Martin Kolovský – Marťan, Daniel Bečvář – Adan, Šárka Porvichová – Šťovík, Michal Löfler – Papír a Jakub Adámek.

Jestli máš chuť naše řady rozšířit, budeme jedině rádi a neváhej se nám ozvat!

Všechny aktuální informace najdeš na našem facebooku. Na cokoliv se nás můžeš zeptat taky na plzen@skautskyinstitut.cz. Sledovat můžeš také náš youtube kanál. V Plzni existuje též pobočka skautského archivu, která shromažďuje, ukládá a zpřístupňuje dokumenty z celého Plzeňského a částečně i Karlovarského  kraje. V případě zájmu o předání či studium materiálů kontaktujte Davida Kouru – Dodýše na e-mailu expozitura.plz@skautskyinstitut.cz nebo napište na adresu Junák – český skaut, Františkánská 16, Plzeň 301 00.