Když ruka promluví

V roce 2023 dostal náš institut grant v rámci programu Active Citizens Fund na projekt Když ruka promluví. Projekt propojuje dobrovolníky z řad skautů, studenty oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka a neslyšící, přičemž skauti pořádají přednášky a workshopy pro veřejnost, studenti oboru tlumočnictví plní svou praxi na reálných situacích a díky činnosti obou dříve uvedených skupin mají neslyšící možnost stát se jednak konzumenty osvětových programů, které by pro ně jinak nebyly dostupné vůbec nebo jen velmi obtížně, a jednak se aktivně podílet na tvorbě kultury v našem městě.  V Hradci Králové se nachází početná komunita neslyšících i budoucích tlumočníků. V praxi není využit tento lokální potenciál a projekt si klade za cíl to změnit.

Zajímavé informace o projektu

Jak dlouho projekt trvá?

Rozsah našeho projektu je plánován od 1. dubna 2023 do 31.3.2024

Co je cílem projektu Když ruka promluví?

Zvýšit povědomí běžné společnosti o světě neslyšících. Zajistit bezpečné místo pro praxe studentů oboru Tlumočnictví. Rozšířit nabídku tlumočených programů v lokalitě.

Kdo nás podporuje?

Program Active Citizens Fund. V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Jaké aktivity proběhly v rámci projektu?

V rámci projektu se uskutečnilo úvodní setkání pro neslyšící ve kterém byli seznámeni s projektem, úvodní přednáška pro širokou veřejnost Když ruce promlouvají - ve kterém jsme měli možnost diskutovat s neslyšícími o jejich životě. Také proběhla přednáška na návrh neslyšících na téma Cyklická žena. Tlumočili jsme také cestovatelskou přednášku Vzpomínky na Ural a přednášku zaměřenou především na rodiče - Děti a emoce. Na konci projektu, v březnu 2024 proběhla závěrečná beseda. Tentokrát o životě a profesi nejen neslyšících, ale i tlumočníků ČZJ a třešničkou na dortu byl koncert Pítrse a Márdiho z Vypsané fixy, jejichž koncert byl tlumočený do ČZJ skupinou HandsDance.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Committee od Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Kontaktní osoby projektu

Zipi - Zdeňka Trummová

NewsletterŽelva - Denisa Broukalová

Koordinátor dobrovolníků