Oddíly (v) přírodě 2019

Ve školním roce 2018/19 jsme vyzkoušeli nový přístup ke skautské ochraně přírody. S velkým úspěchem!

Na podzim 2018 jsme rozjeli nový projekt zaměřený na péči o krajinu. Propojili jsme nejen skautské oddíly s odborníky na ochranu přírody a pražským magistrátem. Díky tomu jsme mohli určit místa na území Prahy, kterým by svědčila pomoc dobrovolníků. Po veřejné výzvě se aktivně zapojila celá řada nejen skautských oddílů, které po celý školní rok v jejich úsilí vedli zkušení odborníci.

V průběhu školního roku se v rámci projektu:

Projekt pokračuje, detaily najdete zde.


Příklady lokalit a péče o ně

Na mapě se můžeš přehledně podívat na všechna místa, kde jsme ve školním roce 2018/19 pomáhali.

Prokopské údolí
Skauti a skautky z oddílu Paráda a Vlčáci střediska Hiawatha v této přírodní rezervaci sbírali odpadky, pálili větve a rozšiřovali tůně. Kmen Ťapáč z Ligy Lesní Moudrosti se zapojil do výsadby švestkové aleje a okopávání stromků.

Radotínské údolí
Skauti a vlčata ze 155. oddílu radotínského střediska odstraňovali a pálili náletové křoviny.

Údolí Únětického potoka
28. oddíl skautů Havrani ze střediska Vočko v okolí Trojanova mlýna prořezával hlavové vrby a určoval druhy živočichů.

Drahaňská rokle
170. oddíl Ze-Hnje-She-Kha ze střediska Arcus, který vyrazil i do dalších dvou přírodních parků, zde prohloubil tůně, vyspravil hráz, prohloubil napouštěcí kanál, vystřihával svídu a vyhrabával stařiny.

Košíře-Motol
319. smečka vlčat ze střediska Mawadani sbírala odpadky a čistila prameny. 29. dívčí oddíl ze střediska Bílá Hora pracoval na obnově třešňového sadu, evidenci stromů a sběru odpadků.

Dolní Šárka
Oddíly střediska Jiskra Praha prořezávali nežádoucí keře a stromky, pálili suché a vyřezané dřevo.

Milíčovský les
5. skautský oddíl ze střediska Polaris čistil tůně, prořezával okolí dubů, pozoroval skokanů a jejich vajíčka, sbíral odpadků, udržoval přehled o budkách.


Kontakty

Pro více informací nám napiš na oddilyvprirode@skautskyinstitut.cz, nebo se přidej do skupiny na facebooku, kde sdílíme, co se v projektu právě děje.


ODDÍLY (v) PŘÍRODĚ byl jednoletý projekt realizovaný ve spolupráci s Českou botanickou společností a Ekologickým odborem Junáka a potřetí také za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Navazujeme na:
2015-2016 Myslet (na) přírodu
2016-2017 Příběhy pražské přírody
2017-2018 Ego x Eco