Inspirováno skautingem

Vytváříme prostor pro dialog v duchu skautských hodnot mezi účastníky formálního a neformálního vzdělávání. Inspiraci skautingem a skautskou výchovnou metodou využíváme k přípravě zážitkových i poznávacích programů pro žáky základních a středních škol.

na čem pracujeme

Díky dvěma probíhajícím projektům financovaným z operačních programů Evropské unie se věnujeme inovacím v několika různých tématech.

Připravované programy testujeme ve spolupráci s mnoha českými školami. Vyladěné programy pak dáváme k dispozici v textové podobě - a těšíme se, že jednou je budeme moci pro školy i pořádat!

Školní výlet jako expedice
Nevšední vícedenní výlet s prvky badatelské výuky, objevování nových horizontů, týmové práce a překonávání sama sebe. Učitel v roli průvodce žákům pomáhá tyto procesy rozvíjet a provází je na cestě.
Když našim bylo 16
Vícedenní vzdělávací program o místním regionu a novodobých dějinách pro středoškoláky, kteří v roli badatelů spolupracují s experty a institucemi a objevují zapomenuté stopy předků. Učitel v roli průvodce žákům v případě potřeby pomáhá při jednání s odborníky a provází žáky učebním procesem.
Seznamte se!
Pobytový kurz s prvky teambuildingu pro nově poskládané třídy, rozvoj sociálních kompetencí, poznávání sebe sama i okolní přírody. Učitel v roli průvodce pomáhá budovat důvěry a bezpečné prostředí pro všechny žáky v nové třídě.

inspirujte se

Chcete se začíst do metodik a zkusit si z našich programů něco odnést pro výuku, akci, nebo oddílovou činnost? Vše je zde!
Prohlédni SI dokončené materiály

co nás čeká?

Na podzim 2020 se věnujeme testování dalších dvou programů, které probíhají dlouhodobě v hodinách občanské výchovy. Jde o programy Dobrý skutek a Komunitní třída.

Zároveň rozjíždíme přípravu úplně nových programů, které se budou zabývat tématy důstojné stáří, chudoba a dostupnost bydlení a udržitelný rozvoj města. Tyto programy začneme v tomto školním roce pilotovat na pražských školách - a minimálně pro jednu takovou máme ještě prostor - v případě zájmu se nám ozvěte na inspirovano.skautingem@skautskyinstitut.cz!

Programy Školní výlet jako expedice, Seznamte se!, Když našim bylo 16, Komunitní třída a Dobrý skutek probíhají v rámci projektu Skauting pro školy - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008315. Projekt je spolufinancován EU a MŠMT. Na projektu dále pracují Junák - český skaut a Kaprálův mlýn.

Programy na témata důstojné stáří, chudoba a dostupnost bydlení a udržitelný rozvoj města probíhají v rámci projektu Skauting pro školy v Praze - CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001468. Projekt je spolufinancován EU a hlavním městem Praha.