Dědo, kde je naše pole?

Vztah k půdě je důležitou složkou vztahu ke krajině. Proto na hodnotu půdy jako společného nenahraditelného zdroje upozorňuje náš program, jehož metodiku si zde můžete stáhnout. Vytvořeno ve spolupráci s Nadací Partnerství.

Vztah Čechů k půdě je v současnosti odtažitější než v minulosti, kdy v zemědělství a lesnictví pracovalo 12x tolik lidí než dnes. Metodika, která na důležitost půdy upozorňuje, je rozdělena do pěti částí, které je možné variabilně použít podle vašich časových a prostorových možností. Některé se dají realizovat v místnosti, s některými se vydáte do terénu.

Cestou za nalezením vlatního vztahu a postoje k půdě se děti seznámí s vybranými fakty, pracují s různými zdroji informací, učí se analyzovat krajinu, pojmenovávat jednotlivé prvky a objevují jejich význam. Učí se rozumět dopadům lidských zásahů na krajinu a hledají řešení problémů, o kterých diskutují a posilují tak schopnosti analýzy a argumentace. To vše prolnou s historií a současností vlastní rodiny.

Metodika a pracovní list ke stažení

Autorkami pracovního listu jsou Irena Knetlová a Marie Čech. Projekt byl finančně podpořen Nadací Partnerství.

Máte dotaz?

Zdeňka Kožárová

koordinátorka enviromentálních vzdělávacích programů