Učitelská setkávání

Chybí Vám prostor pro sdílení dobré praxe? Chcete být v pedagogickém povolání spokojenější a nové výzvy překonávat s lehkostí? Chcete umět pracovat s časem, podpořit všímavost vůči sobě či umět pojmenovat co se Vám při práci se třídou daří?

Zveme vás na 4 setkání, v rámci kterých dobijeme baterky a vzájemně se inspirujeme. Témata setkání budou: Priority a silné stránky v práci s třídním klimatem a Metody pro aktivizaci a zklidnění třídy

zajímá mě to

ZÁKLADNÍ INFO

Každé setkání bude rámováno předem daným tématem, v jehož mezích bude diskuze probíhat. Pracovat budeme participativním způsobem, v malé skupině max. 15 účastníků a účastnic. Prezenční setkání proběhnou v prostorách Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze, ale můžete zkusit i online variantu.

Priority a silné stránky v práci s třídním klima tem
🗓 PO 19. 2. (16-18 h) - prezenčně ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze
🗓 ÚT 27. 2. (16-18 h) - online


Metody pro aktivizaci a zklidnění třídy
🗓 PO 11. 3. (16-18 h) - online
🗓 ÚT 19. 3. (16-18 h) - prezenčně ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze

💰 200 Kč

NÁŠ TÝM

Facilitátorky a metodičky Skautského institutu Marta Poeta, Sára Sichingerová a Veronika Uhlířová Vás provedou dvěma prezenčními a dvěma online setkáními. Odbornou garanci na místě zajistí psycholožka a preventistka Vlaďka Straková, která bude reagovat na potřeby účastníků a účastnic a v případě potřeby diskuzi doplní o relevantní informace z teorie i praxe.

Náš tým vychází ze zkušeností z úspěšné série setkávání Učitelé SI sdílí a Reflektuj SI, v rámci kterých jsme učitele podpořili v těžkém období covidových lockdownů i v situaci, kdy do třídních kolektivů přišlo velké množství dětí z Ukrajiny. Nyní na tato setkání navazujeme a vybíráme ta, o která jste nás požádali ve zpětných vazbách uplynulých setkání.

POJĎME SE SETKAT

Za účast na setkání vybíráme příspěvek 200,- Kč. Po jeho uhrazení s Vaší účastí závazně počítáme, příspěvek je nevratný.
❤️ Pokud by pro Vás uhrazení příspěvku představovalo překážku v účasti, napište nám to prosím do poznámky v přihlášce. Spojíme se s Vámi a domluvíme se individuálně.

PŘIHLÁSIT SE

Dotazy zodpoví:

Veronika Uhlířová

vedoucí tvůrčí skupiny SI kabinetNadace České spořitelny podporuje organizaci Junák - český skaut, Skautský institut z.s.