Svitlo

Děláme vše co svedeme pro integraci a pracovní zapojení ukrajinské komunity v Praze.

Projekt Svitlo je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus na základě vyhlášené výzvy Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2).

Hlavním cílem projektu je pomocí portfolia klíčových aktivit poskytnout komplexní podporu ve všech fázích integračního procesu, od orientace přes adaptaci na novou životní situaci po integraci do české společnosti a zároveň poskytovat bezpečné komunitní prostředí.

Dílčí cíle projektu jsou následující:

1) Podpořit orientaci nově příchozích držitelů dočasné ochrany a ohrožených skupin v českém prostředí a na území města Prahy

2) Přispět ke zlepšení duševního zdraví držitelů dočasné ochrany

3) Přispět ke zlepšení pozice jednotlivců na trhu práce s cílem zapojení se do kvalifikovanějších profesí

4) Vytvořením bezpečného komunitního prostředí a příležitostí pro setkávání podporovat psychické zdraví držitelů dočasné ochrany a usnadňovat jejich setkávání, vzájemnou pomoc a podporu

5) Posilovat integraci ukrajinských dětí a mládeže do českého vzdělávacího systému

Období realizace projektu: 1/2024-6/2025