Školní výlet jako expedice

Už jste někdy na školním výletě hledali cestu podle buzoly, spali ve stanech nebo vařili na ohni? Tohle a daleko víc s žáky zažijete, když se vydáte na Školní výlet jako expedici.

Co si zažiteje?

Náš školní výlet je zkrátka expedice do přírody. Skrze osobní prožitek se nejlépe posiluje vztah dětí k přírodě a také schopnost vybavit se na putování.

Důležité je, že žáci hrají v organizaci výletu od začátku do konce velmi aktivní roli. Pod vedením průvodce si celý výlet sami naplánují a rozdělí si role, aby každý měl při expedici za něco konkrétního odpovědnost.

Program je připraven ve dvou základních variantách:

Poznávání přírody a putování

Cílem této varianty je, aby byli žáci schopni připravit se na expedici, používat vhodné outdoorové vybavení, bezpečně se pohybovat v přírodě a prožívat a ocenit pobyt v krajině. Důležitou roli během putování hraje Expediční/Putovní deník, do kterého si žáci zapisují své postřehy a zážitky.

Kompletní materiály k programu jsou zde k dispozici, budeme rádi, když se jimi budete chtít inspirovat!

Metodické materiály

Putování s badatelsky orientovanou výukou

Tato varianta je kromě rozvíjení tábornických dovedností, prožitku z pobytu v přírodě a spolupráce také zaměřena na badatelsky orientovanou výuku. Každý žák před putováním vymyslí oblast, kterou by chtěl v rámci výletu v praxi prozkoumat. Může jít o ekologické, historické, botanické, geologické nebo jiné téma. Vhodnou součástí přípravy může být oslovení odborníka, který může s vybraným problémem pomoci.

Žáci si své bádání zapisují do Badatelského deníku, který jim pomáhá orientovat se na “stezce” bádání i putování.

Materiály, se kterými v programu pracujeme, jsou k nahlédnutí na našem disku:

metodické materiály

Jaké klíčové kompetence program rozvíjí?

Program rozvíjí vzdělávací oblasti napříč obory, především zasahuje do oblastí Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace a Informační a komunikační technologie.

Mezi konkrétní klíčové kompetence, které program posiluje, patří > kompetence k učení, > k řešení problémů, > komunikační kompetence, > sociální a personální kompetence, > občanské kompetence a > kompetence k podnikavosti.

Co by vás ještě mohlo zajímat?

V jakém období je možné expedici uspořádat?

Program je připraven ve variantě "ne na sněhu" - nejčastější měsíce realizace je duben, květen, červen, případně září. Je třeba počítat s tím, že expedice se připravuje zhruba 1-1,5 měsíce před plánovaným odjezdem.

Můžeme si sami vybrat místo, kam se pojede?

Ano, místo si vybírají sami žáci.

V blízké budoucnosti budou naše lektorské týmy připraveny provést celou expedici pro vaši třídu. Jestli o takový výlet (kdykoliv příštím školním roce) máte zájem, můžete nám svůj zájem rovnou zanechat ve formuláři:

vzhůru do formuláře!

V případě jakýchkoli dotazů nám napište mail na skautingproskoly@skautskyinstitut.cz

Zpět na nabídku programů