Školní výlet jako expedice

Už jste někdy na školním výletě hledali cestu podle buzoly, spali ve stanech nebo vařili na ohni? Tohle a daleko víc s žáky zažijete, když se vydáte na Školní výlet jako expedici.

Náš školní výlet je zkrátka expedice do přírody. Skrze osobní prožitek je možné nejlépe posílit vztah dětí k přírodě, a také schopnost vybavit se na putování.

Důležité je, že děti hrají v organizaci výletu od začátku do konce velmi aktivní roli. Každý žák má svoji konkrétní úlohu, kterou se podílí na plánování i uskutečnění výletu. Výsledkem je, že výlet všichni daleko víc považují za vlastní.

Program je uzpůsoben pro tři různé věkové kategorie:

6. a 7. třída

Žáci jsou schopni se připravit na expedici, používají vhodné outdoorové vybavení a dokáží se bezpečně v přírodě pohybovat. Žáci během svého putování používají Expediční deník, kam si zapisují postřehy a zážitky. Důraz je kladen na pozitivní prožitek z pobytu v přírodě a všímání si krajiny, která nás obklopuje.

Jestli chcete, nahlédněte do materiálů k programu.

Metodické materiály

8. a 9. třída

Starší žáci se před putováním navíc shodnou na environmentálním problému v oblasti výletu. Podle něho si pak stanoví výzkumnou otázku, kterou budou chtít v terénu ověřit. V případě potřeby také osloví odborníka, který jim s vybraným problémem pomůže.

Žáci si své bádání zapisují do Badatelského deníku, který jim pomáhá orientovat se na “stezce” bádání i putování. Důraz je kladen na porozumění procesům, které v krajině probíhají, pozitivní prožitek z pobytu v přírodě a překonávání sebe sama.

Materiály, se kterými v programu pracujeme, jsou k nahlédnutí na našem disku:

metodické materiály

Středoškoláci

Specifickým záměrem programu pro tuto věkovou skupinu je rozvíjet u účastníků tábornické dovednosti, osobní zodpovědnost a spolupráci skrze pobyt v přírodě.

Chcete vědět víc, nebo kurz rovnou objednat?

Zatím nám napište mail na skautingproskoly@skautskyinstitut.cz. Později tu budeme mít objednávací formulář.

Zpět na nabídku programů