Co dělá Skautský institut pro školy?

Přečtěte si o projektu, ve kterém se snažíme zhodnotit stoleté dědictví skautské výchovné metody. Její prvky používáme při přípravě zážitkových i poznávacích programů pro žáky základních a středních škol.

Na čem pracujeme

Vytváříme prostor pro dialog v duchu skautských hodnot mezi účastníky formálního a neformálního vzdělávání.

Díky dvěma probíhajícím projektům financovaným z operačních programů Evropské unie se věnujeme inovacím v několika různých tématech.

Připravované programy testujeme ve spolupráci s mnoha českými školami. Vyladěné programy pak dáváme k dispozici v textové podobě - a těšíme se, že jednou je budeme moci pro školy i pořádat!

Inspiruj se

Prohlédni SI dokončené materiály

Chcete se začíst do metodik a zkusit si z našich programů něco odnést pro výuku, akci, nebo oddílovou činnost? Vše je zde!

Co nás čeká?

Na jaře 2021 testujeme a dokončujeme dva programy, které probíhají dlouhodobě v hodinách občanské výchovy. Jde o programy Dobrý skutek a Komunitní třída.

Zároveň jsme se pustili do pilotování úplně nových programů, které se zabývají tématy důstojného stáří, chudobou a dostupnosti bydlení i udržitelného rozvoje města. Nyní tyto programy pilotujeme na několika pražských základních školách. Pro školní rok 21/22 ještě hledáme několik středních škol, které by se do toho pustily s námi. V případě zájmu se nám ozvěte na skautingproskoly@skautskyinstitut.cz!

Kdo za tím stojí?

Jiří Vobiš - Lobo

koordinátor a metodik projektu Skauting pro školyJiří Konečný - George

koordinátor a metodik projektu Skauting pro školy/PrahaMarie Čech

metodičkaSára Machová

zástupkyně ředitele (oblast péče)Marek Alex Vimrů

metodikZuzana Hájková

metodičkaMarie Rejžková - Rejže

metodičkaJan Polák - Hop

ambasador programů pro školyPříprava programů probíhá v rámci projektu Skauting pro školy - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008315. Projekt je spolufinancován EU a MŠMT. Na projektu dále pracují Junák - český skaut a Kaprálův mlýn.

Témata důstojné stáří, chudoba a dostupnost bydlení a udržitelný rozvoj města rozvíjíme v rámci projektu Skauting pro školy v Praze - CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001468. Projekt je spolufinancován EU a hlavním městem Praha.