Mikroadaptace

V projektu Adaptace jako nástroj EVVO ukazujeme skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně angažovat v tématu klimatické změny. Pomáháme naplánovat a realizovat účinná mikroadaptační opatření.

Objednávací formulář

Už nyní si můžeme každoročně všímat větších vln veder, stoupající četnosti přívalových dešťů a zároveň nedostatku vody v krajině. Každý člověk ale má možnost něco s tím ve svém okolí udělat. Adaptace jsou procesem přizpůsobení se dopadům přicházejících změn klimatu a snaha o snížení způsobených škod.

Děti ze zapojených dětských skupin se při realizaci projektu učí systémovému myšlení, efektivní spolupráci ve skupině, participaci s odpovědnými osobami, diskusi a získávají i další kompetence potřebné pro to, aby se z nich stali aktivní a odpovědní občané. Díky prvnímu kroku, který společně uděláme v bezpečném prostředí, se následně odváží přidávat další kroky vlastní.

Jdete do toho?

Objednat mikrodaptace

Máte dotaz?

Zdeňka Kožárová

koordinátorka enviromentálních vzdělávacích programůProjekt finančně podpořil magistrát hlavního města Prahy.
V rámci projektu spolupracujeme s odborníky jako je Aleš Rudl, Martin Strnad, Marek Hučín, Ondřej Rynda, Kateřina Šafránková či Kateřina Štědrá, s organizacemi Kokoza, Greenville, Bieno nebo Česká společnost ornitologická.