Klima
za humny

Žáci v roli detektivů pátrají po vinících tří pohrom, které postihly fiktivní obci Plundrov a díky tomu zjišťují, jak krajinu ovlivňuje klimatická změna a jak se projevují špatné způsoby hospodaření. Žákovské týmy mají za úkol se seznámit s různými, často protichůdnými, pohledy jednotlivých aktérů a vyhodnotit je.

Objednávací formulář

Základní informace

‍👧‍👦 8.-9. ročník ZŠ, SŠ.
🗓  Září až červen.
🕒 90 minut, 135 minut v případě venkovní varianty.
💰 110–130 Kč/žák.
📌 Přímo ve vaší škole i jejím bezprostředním okolí.
🎓 Budeme rádi, když učitel bude lektrovi nápomocen.
RVP: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí

Co nás čeká?

Žákovské týmy mají za úkol se seznámit s různými, často protichůdnými, pohledy obyvatel fiktivní obce na příčiny tří pohrom, které obci postihly. Musí vyhodnotit co jsou kořeny hlavních problémů a v kterém místě je třeba začít s nápravou. Vyzkouší si, jak hledat společná řešení, které ochrání obec před dalšími záplavami, usycháním lesů nebo úhynem včel. Díky tomu se učí systémovému myšlení a uvědomí si, že klimatická změna se projevuje i v našich podmínkách a má dalekosáhlé důsledky. Nechte třídu hravou formou proniknout do spletitého světa péče o českou krajinu!

CÍLE programu

⭐  Zvýšení povědomí o projevech a důsledcích klimatické změny na místní úrovni.
⭐  Uvědomění si vztahu mezi způsoby péče o části krajiny a jejich vlivem na krajinu jako celek.
⭐  Trénink dovednosti analyzovat environmentální problém (analyzovat dílčí zdroje informací, určení příčin, odlišení důsledků).

Jdete do toho?

Poptat program Klima za humny

Máte dotaz?

Zdeňka Kožárová

koordinátorka enviromentálních vzdělávacích programů