Dědo, kde je naše pole?

Podívejme se na to, co je to půda, jak vzniká a co nejvíce ovlivňuje její kvalitu. Žáci se během programu seznámí s řadou zajímavostí ohledně půdy, půdního života a objeví hodnotu orné půdy jako přírodního zdroje, který může být rychle zničen nebo naopak pomalu obnovován.

Objednávací formulář

Základní informace

‍👧‍👦 6.-9. ročník ZŠ.
🗓  Září až červen.
🕒 135 minut, 180 minut v případě venkovní varianty.
💰 130–150 Kč/žák.
📌 Přímo ve vaší škole nebo (v případě venkovní varianty) v jejím okolí.
🎓 Budeme rádi, když učitel bude lektorovi nápomocen.
RVP: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy, Základní podmínky života

Co nás čeká?

V základní verzi programu se žáci dozvídají, co nejvíce ovlivňuje život v půdě a tedy co ovlivňuje její kondici. Jádro programu je v tom, že žáci dělají anketu mezi svými příbuznými a rodinnými známým, aby ověřili, že každý 3. má ve svém okolí někoho, kdo je majitelem půdy a aby zjistili, jak je s půdou nakládáno. Zorientují se ve změnách, které české zemědělství za sto let prodělalo. Budou diskutovat o důsledcích těchto změn. V rozšířené variantě se v rámci terénní procházky žáci identifikují krajinotvorné prvky a dozvídají se o jejich funkci.

Cíle programu

⭐ Znalost faktorů, které ovlivňují stav půdy (s důrazem na zemědělskou půdu).
⭐ Podnícení zájmu o stav zemědělské půdy.
⭐ Vnímání zemědělské půdy jako společenské hodnoty, kterou je třeba chránit.

Jdete do toho?

Poptat program Dědo, kde je naše pole?

Metodika je k dispozici

Nemáte možnost si náš program objednat? Inspirujte se připravenou metodikou a pracovním listem. Autorkami materiálu jsou Irena Knetlová a Marie Čech. Projekt byl finančně podpořen Nadací Partnerství.

Chci metodiku

Máte dotaz?

Zdeňka Kožárová

koordinátorka enviromentálních vzdělávacích programů