Skautské programy pro školy

Chcete se svými žáky zažít něco nového, dobrodružného, skautského? Prolistujte se třemi roky naší práce na skautingem inspirovaných programech pro školy! O nás a o tom, proč a jak tyto programy připravujeme, si můžete víc přečíst tady.

Chceš se začíst do metodik a zkusit si z našich programů něco odnést pro výuku, akci, nebo oddílovou činnost? Vše je zde!

Prohlédni si dokončené programy

Školní výlet jako expedice pro 6.-7. třídu

Dělají se každý rok. Ale už jste někdy hledali cestu podle buzoly, spali ve stanech nebo vařili na ohni?

Vzdělávací program

Školní výlet jako expedice pro 8.-9. třídu

Pro o něco starší žáky je expedice obohacena o to, že si třída předem vybere možný environmentální problém v místě, kam vyráží, a ten společně v terénu zkoumá.

Vzdělávací program

Školní výlet jako expedice pro SŠ

Záměrem třetí varianty programu je rozvíjet u účastníků tábornické dovednosti, osobní zodpovědnost a spolupráci skrze pobyt v přírodě.

Vzdělávací program

Seznamte se! pro 6.-7. třídu

Chcete zbrusu novou šestou třídu hned od začátku pořádně nakopnout? Náš seznamovák probíhá v přírodě, při seznamování využívá prvky zážitkové pedagogiky a pokládá základní kameny funkčního a zdravého třídního kolektivu.

Vzdělávací program

Seznamte se! pro SŠ

Pro prváky na střední mají seznamováky 4 dny a jedním ze zásadních zážitků je společná příprava jídel.

Vzdělávací program

Komunitní třída pro 6.-7. třídu

Program je založen na Cílech udržitelného rozvoje OSN a jeho smyslem je poznat sebe, svůj kolektiv a své okolí, a následně se pustit do miniprojektu, který to okolí nějak pozitivně ovlivní.

Vzdělávací program

Komunitní třída pro SŠ

Ve variantě programu pro středoškoláky je hlavní aktivitou natáčení vlastního filmu.

Vzdělávací program

Komunitní třída pro neformální vzdělávání

Program Komunitní třída jsme připravili i ve zjednodušené verzi, která obsahuje výhradně aktivity vhodné pro prostředí neformálního vzdělávání.

Vzdělávací program

Dobrý skutek pro SŠ

Program má podobu 4 celodenních setkání, během kterých žáci plánují “dobrý skutek”. Zkusí ho realizovat, svoji činnost zreflektovat a vyhodnotit jeho dopad na sebe i okolí a místo, kde žijeme.

Vzdělávací program

Když našim bylo 16 pro SŠ

Tento program je zaměřen na poznávání moderní historie na příkladu vaší obce, vašeho okolí. Je určen pro studenty středních škol a je možné jej provést v rozsahu čtyř až pěti projektových dní.

Vzdělávací program

Když našim bylo 16 pro neformální vzdělávání

Program Když našim bylo 16 jsme připravili i ve zjednodušené verzi, která obsahuje výhradně aktivity vhodné pro prostředí neformálního vzdělávání.

Vzdělávací program

Příprava programů probíhala v rámci projektu Skauting pro školy - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008315. Projekt byl spolufinancován EU a MŠMT. Na projektu dále pracovali Junák - český skaut a Kaprálův mlýn.