Inspirujeme školy

Chceme předat to nejlepší ze stoleté tradice skautské výchovy do školního prostředí

V rámci projektu Skauting pro školy připravujeme výukové programy pro žáky základních a středních škol, které vychází z osvědčených postupů v rámci neformálního vzdělávání ve skautských oddílech. Programy směřují ke schopnostem spolupracovat, učit se, k posílení ekologického cítění a porozumění přírodě, k celostnímu osobnímu a sociálnímu rozvoji jedince a k povzbuzení jeho aktivního přístupu k okolnímu světu.


Aktuálně

Hledáme mimopražské školy, se kterými provedeme testování právě připravovaných programů. Vybraným školám budou uhrazeny veškeré náklady spojené s realizací programu, tj. doprava, strava, ubytování, organizace a lektoři.


Co máme hotovo

Následující programy jsme již odpilotovali s partnerskými školami. Podle průběhu pilotáží jsme je dopracovali a jsou tak v konečné podobě. Programy můžete použít jako inspiraci pro školní výuku i pro činnost v neformálním vzdělávání.


Školní výlet jako expedice pro 6.-7. ročník ZŠ

Program, metodika a přílohy ke stažení

Vzdělávací program Školní výlet jako expedice pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií se zaměřuje na rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě prostřednictvím aktivního pobytu v ní. Výlet probíhá formou projektových dnů a 3-denní expedice. V úvodní fázi programu se žáci učí plánovat svůj školní výlet, na který následně odjedou. Každý má na expedici svojí roli a své místo. Expediční deník provází žáky po celou dobu expedice. Na samotné cestě si každý žák plní úkoly dle svých schopností a dovedností. Po návratu následuje závěrečná, reflektující, část. Program usiluje o podnícení zájmu o živou a neživou přírodu, o místní specifika a o prohlubování pozitivního postoje k místu, kde žáci žijí.

Program Školní výlet jako expedice pro 6. a 7. ročník volně navazuje na program Seznamte se! (pro ZŠ) a může na něj navázat Školní výlet jako expedice pro 8. a 9. třídu ZŠ.

Pilotovali jsme ho s ZŠ Kravaře a Gymnázium a SOŠ Plasy.


Školní výlet jako expedice (8.-9. ročník ZŠ)

Program, metodika a přílohy ke stažení

Vzdělávací program Školní výlet jako expedice pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií se rovněž zaměřuje na rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě prostřednictvím aktivního pobytu v ní. Výlet probíhá formou projektových dnů a třídenní nebo čtyřdenní expedice. Žáci si nejen, svůj školní výlet společně plánují (jídlo, trasa, vybavení apod), zároveň řeší badatelský úkol. Průvodcem na jejich cestě je Badatelský deník. Program usiluje o podnícení zájmu o živou a neživou přírodu, o místní specifika, tradice, zvyky a o prohlubování pozitivního postoje k místu, kde žijí nebo kde se pohybují.

Program Školní výlet jako expedice pro 8. a 9. ročník volně navazuje na program Školní výlet jako expedice pro 6. a 7. ročník ZŠ (nebo odpovídající ročníky gymnázia) a může na něj navázat Školní výlet jako expedice pro SŠ nebo Dobrý skutek pro SŠ.

Pilotovali jsme ho s ZŠ a MŠ Chraštice.


Když našim bylo 16 (SŠ)

Program, metodika a přílohy ke stažení

Program Když našim bylo 16 se zaměřuje na to, jak žili vrstevníci studentů v jejich obci/městské části v nedávné minulosti (generace rodičů nebo prarodičů) – jak trávili volný čas, jak se oblékali, jakým způsobem se bavili, co se učili, jak viděli životní perspektivy, která místa pro ně hrála zásadní roli. Je to program zaměřený na sběr autentických materiálů s cílem uspořádat prezentaci pro veřejnost (např. výstavu nebo kulturní podvečer) na místní úrovni. Metodická příprava studentů probíhá v oblasti dokumentace historie (včetně užívání IT a různých informačních zdrojů). Jedná se o mikrohistorický přístup k interpretaci historického (společenského) dědictví, který motivuje studenty k pochopení “velké historie”, která rámovala tu individuální. Program usiluje o podnícení zájmu o místní specifika a také o prohlubování pozitivního postoje k místu, kde studenti žijí.

Program Když našim bylo 16 pro střední školy volně navazuje na program Seznamte se! (pro SŠ) a může na něj navázat Dobrý skutek nebo Školní výlet jako expedice SŠ.

Pilotovali jsme ho s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech.


Seznamte se! (6.-7. ročník ZŠ)

Program, metodika a přílohy ke stažení

Seznamovací kurz probíhá po čtyři dny v mimoškolním prostředí v přírodě. Žáci formou zážitkové pedagogiky poznávají své spolužáky a pokládají základní kameny funkčního a zdravého třídního kolektivu, který dokáže spolupracovat. Důraz je kladen na budování kvalitních vztahů ve třídě a a na rozvoj každého jednotlivce tak, aby porozuměl ostatním i sobě samému. Účastníci se seznámí se svým třídním učitelem v neformálním prostředí a mohou s ním tak navázat bližší kontakt.

Na tento program je možné navázat například Školním výletem jako expedicí pro 6.-7. třídu, případně Komunitní třídou pro ZŠ.

Pilotovali jsme ho ve spolupráci se ZŠ Turnov a Gymnáziem Kadaň.


Chcete se zapojit?

Chcete se jakkoli podílet na vývoji programů? Být naším odborníkem, konzultantem či lektorem? Přihlaste se zde!

Pokud chcete informaci o projektu rozšířit dále, budeme moc rádi, když pošlete dál odkaz na tuto webovou stránku.

Zajímá vás cokoli jiného? Napište nám!

> inspirujeme.skoly@skautskyinstitut.cz


Projekt Skauting pro školy je spolufinancován EU.

Na projektu s námi dále spolupracují Junák – český skaut a Kaprálův mlýn.