Inspirujeme školy

Chceme předat to nejlepší ze stoleté tradice skautské výchovy do školního prostředí

 


#SkautingProŠkoly

V rámci projektu Skauting pro školy připravujeme výukové programy pro žáky základních a středních škol, které vychází z osvědčených postupů v rámci neformálního vzdělávání ve skautských oddílech. Programy směřují ke schopnostem spolupracovat, učit se, k posílení ekologického cítění a porozumění přírodě, k celostnímu osobnímu a sociálnímu rozvoji jedince a k povzbuzení jeho aktivního přístupu k okolnímu světu.

V průběhu tří let vzniknou a budu ve školách odzkoušeny následující programy, které budou následně volně dostupné:


Školní výlet jako expedice
(varianty pro 6.-7. ročník ZŠ, pro 8.-9. ročník ZŠ a pro SŠ)

Už jsi někdy putoval/a krajinou bez rodičů, jen s batohem na zádech? Zvládneš to se svým týmem, a ještě přitom zjistíš něco nového? Pojď do toho s námi! Vyraž na expedici a překonej své hranice!

#Putování #Krajina #Spolupráce #AktivníPobytVPřírodě #Odborník #FyzickáZdatnost


Když našim bylo 16
(pro SŠ)

Každý dneska ví, co se nosí a co je “trendy”. Víš ale, co bylo “in”, když vašim bylo 16? Pojď s námi pátrat po tom, jak se žilo před pár dekádami. Třeba najdeme něco společného!

#Kultura #Dialog #Tradice #Společnost #porozumění #ModerníDějinyUnásDoma #RetroInspiruje


Seznamte se!
(varianty pro 6.-7. ročník ZŠ a SŠ)

Pojeďte s námi na dobrodružný adaptační kurz!

#Spolupráce #Příroda #Zábava #JsmeTým #TahnemeZaJedenProvaz #Seznamovak

Dobrý skutek
(pro SŠ)

Objevili jste (při expedici) místo ve svém okolí, které potřebuje vaši pomoc? Dokážete zvelebit krajinu, pomoci přírodě, spolupracovat – a ještě se u toho něco zajímavého dozvědět?

#Odborník #Krajina #Dobrovolnictví #Pomoc #Spolupráce #ZapojeníVObci


Komunitní třída
(varianty pro 6.-7. ročník ZŠ a SŠ)

pro 6.-7. ročník ZŠ:
Město jako tajemné území “nikoho”? Získej díly mapy a slož si svoje město! Nebude to ale zadarmo! Úkoly už čekají a prověří vaše schopnosti!

#MěstskáHra #PoznejMěstoJinak #Historie #Tradice #Unikát #Spolupráce #GeoHra #JdemeVen

pro SŠ:
Láká tě téma, kterému se chceš už dlouho věnovat? Stále nemáš čas? Chceš se dozvědět víc, objevovat, nacházet odpovědi, zdokonalit se? Přidej se do “komunitní laboratoře” a rozvíjej svůj talent!

#Seberozvoj #Spolupráce #VlastníVize #Talent #Nadšení #RadostZObjevování #KomunitníLaboratoř #ExpertníKlub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKTUÁLNĚ

Pro školní rok 2019/2020 aktuálně připravujeme a pilotujeme tyto programy:

KTERÉ PILOTÁŽE UŽ PROBĚHLY?

Pro školní rok 2018/2019 aktuálně připravujeme a pilotujeme tyto programy:

 

Chcete se zapojit?

Jste učitel a chcete s námi programy testovat u vás na škole? Veškeré výdaje spojené s projektem budou hrazeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro žáky a školy nebudou znamenat žádné další finanční náklady. Chcete být naším odborníkem, konzultantem či lektorem? Přihlaste se zde!

Pokud chcete informaci o projektu rozšířit dále, použijte tuto webovou stránku, nebo tento leták.

Napište nám!

> marie.brichova@skautskyinstitut.cz
> veronika.kupkova@skautskyinstitut.cz

 


Odebírejte pravidelné měsíční Novinky SI

Podívejte se na minulé newslettery
*povinné pole

Váš email bude v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů zpracován a uchován pouze za účelem zasílání pravidelného newsletteru, v rámci kterého můžete jednou měsíčně očekávat ve své schránce informační mail o novinkách z dění okolo Skautského institutu. V rámci dobrovolného uvedení svého emailu zároveň s výše uvedeným zpracováním a uchováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Skautského institutu. Zpracování Vašeho emailu je prováděno pouze v rámci Skautského institutu a nikdo mimo něj k tomuto údaji nebude mít přístup. Váš email nebude použit k jinému účelu než je uvedeno výše.

Projekt Skauting pro školy je spolufinancován EU.

Na projektu s námi dále spolupracují Junák – český skaut a Kaprálův mlýn.