E-knihovna

Sbírka digitalizovaných knih, almanachů, kronik, deníků, dokumentů, časopisů, školních prací a studií o historii skautingu

I ve spolupráci s vámi dáváme dohromady sbírku digitalizovaných knih, almanachů, kronik, deníků, dokumentů, časopisů, školních prací a studií o historii skautingu. Pokud máte zajímavou práci či dokument, pošlete nám ho na archiv@skautskyinstitut.cz. Bádejte, inspirujte se a nebo pro více zdrojů navštivte náš archiv v Čimicích – více informací naleznete na stránce Archiv a muzeum.

Audio záznam z předání Betlémského světla exilovými skauty 23.12.1989 v Praze

- Otevřít -

Audio záznam z části obnovovacího setkání v Praze 2.12.1989 v Městské knihovně

- Otevřít -

Vůdce r. 4, 1923-1924, čísla 5-10+obsah

Autor: Náčelnictvo svazu junáků-skautů    

Časopis Vůdce – ročník 4, 1923-1924. Vyšlo 10 čísel. Druhá část, čísla 5-10 + obsah.

- Otevřít -

Vůdce r. 4, 1923-1924, čísla 1-4

Autor: Náčelnictvo svazu junáků-skautů    

Časopis Vůdce – ročník 4, 1923-1924. Vyšlo 10 čísel. První část, čísla 1-4.

- Otevřít -

Vůdce r. 3, 1922, čísla 6-10+obsah a speciál

Autor: Náčelnictvo svazu junáků-skautů    

Časopis Vůdce – ročník 3, 1922. Vyšlo 10 čísel. Druhá část, čísla 6-10 + obsah a speciál.

- Otevřít -

Vůdce r. 3, 1922, čísla 1-5

Autor: Náčelnictvo svazu junáků-skautů    

Časopis Vůdce – ročník 3, 1922. Vyšlo 10 čísel. První část, čísla 1-5.

- Otevřít -

Junák – český skaut? K ideovým kořenům českého skautingu

Autor: Jan Jiráň     Počet stran: 210

Diplomová práce zaměřená na období vzniku a formování českého skautingu.

- Otevřít -

Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond

Autor: Tereza Sudzinová     Počet stran: 92

Diplomová práce zabývající se juvenilní skautskou tvorbou Ferdinanda Schlögela-Merzina (1899‒1983) související se skautským letním táborem v roce 1913, který se konal v Českém ráji pod zříceninou hradu Kumburk a vedl ho Josef Hendrych.

- Otevřít -

Skauting r. 36, 1997-1998

Časopis Skauting – ročník 36, 1997-1998. Vyšlo 10 čísel.

- Otevřít -

Skauting r. 35, 1996-1997

Časopis Skauting – ročník 35, 1996-1997. Vyšlo 10 čísel.

- Otevřít -