Den Země se Skautským institutem

V sobotu 23. dubna jsme v slavili Den Země. V Praze jsme připravili celodenní akci s názvem Den s ekopatronáty. Dopoledne jsme strávili v přírodě a zaměřili se na její aktuální stav. A odpolední a večerní program v okolí Skautského institutu v Rybárněnabídnul promítání filmů a debaty, ve kterých jsme se dívali do budoucnosti - co naši krajinu čeká?

Dopoledne: Současnost

V dopolední části jsme připravili procházky s průvodci a možnost přímé účasti na zásazích v chráněných přírodních lokalitách na území Prahy:
👉 botanická exkurze v Oboře Hvězda - 9:00-11:00 - seznámení s nejvzácnějšími druhy, od 14 hodin pak společná péče o tuto lokalitu
👉 botanická exkurze v Bohnickém údolí - 9:30-11:30 - biotop skalních stepí, adaptační strategie rostlin, prezentace aktuálně kvetoucích druhů, ještěrka zelená, místopisné zajímavosti
👉 společná péče o studánky a prameny na Vidouli - 10:00-16:00 - skauti ze střediska Mawadani se starají o přírodní vodní zdroje pod Vidoulí již čtvrtým rokem, tentokrát se můžete zapojit i vy
👉 exkurze za chráněnými druhy PP Trojská - 11:00-12:30 - významná stepní lokalita na strmých svazích obrácených k jihu
👉 procházka za studánkami a prameny pod Vidoulí - 11:30-13:00 - seznámíme se s přírodními vodními zdroji v lokalitě, s druhy rostlin a živočichů, geologickými a místními zajímavostmi

Odpoledne: Budoucnost

16.00 // film Krajina v tísni & debata s Živou vodou

Promítání filmu Krajina v tísni z produkce Člověka v tísni a následná přednáška a debata se zástupcem ze sdružení Živá voda, které zapojuje občany do mapování a napravování omezené schopnosti krajiny zadržovat dešťovou vodu. Přednáška bude zaměřena na téma vody v krajině, a její současný a budoucí stav.

18.00 // film Vítr, slunce, revoluce (Voxpot) & debata s Fakty o klimatu

Snímek Vítr, slunce, revoluce: Evropa na cestě k záchraně klimatu je vlastně rozsáhlá reportáž z dílny nezávislé publicistické skupiny Voxpot. Aktuálně se promítá v kinech, zde to bude zdarma 🙂 Evropa se rozhodla, že po staletích spalování fosilních paliv přejde během tří dekád na kompletně bezuhlíkový provoz. Najde v sobě kontinent dostatek odhodlání ke snad největšímu přerodu v dějinách lidstva?

Následuje debata se spoluzakladatelem Fakt o klimatu Janem Krčálem. V Česku skoro 40 % všech našich emisí tvoří energetika. Jaké má Česko možnosti transformace tohoto sektoru? Existují dostupné technologie? Jak s dosavadními plány zamíchala krize okolo ruského plynu?

18.00 // Krajina v našich rukou

Promítání cyklu čtyř krátkých dokumentů Skautského institutu Krajina v našich rukou na témata Voda ve městě, Zdravý les, Voda v krajině a Živá půda. Film bude navazovat na debatu se zástupcem z Živé vody.

20.30 // dokumentární film Svébytná půda

Film z festivalu Jeden svět.

Svébytná půda
David Curtis - Kanada / 91 min / 2019 

20.30 // dokumentární film Hon za utopií

Film z festivalu Jeden svět.

Hon za utopií

Erlend E. Mo - Dánsko, Norsko, Švédsko / 88 min / 2020

Debata s Janem Krčálem
Fakta o klimatu
Debata s Terezou Vohryzkovou
Živá voda

Konání akce finančně podpořil magistrát hlavního města Prahy.