Cesta k Česku

Cyklus pěti přednášek se skauty a historiky, zabývající se historií Československa 1918-1993.

Pohnuté události, příběhy, totality, převraty, revoluce. A s nimi, na každém kroku této cesty, i skauti.

Skauti u vzniku republiky

Věděli jste, že skauti aktivně přispěli k založení našeho samostatného státu? V pohnutých událostech kolem konce první světové války se prozatímní česko-slovenská vláda nemohla spolehnout na služby monarchistické pošty. A skauti se rozhodli pomoci.

Na výstavě Pošli to dál o tom povídal Roman Šantora - Bobo.

První republika

První desetiletí české skautské organizace jako nového fenoménu, pod křídly tatíčka Masaryka jako čestného protektora. Později také s Dvojkou, Pětkou a Foglarem. V tomto období mimo jiné působily v Československu oddíly židovských skautů, pro které se idyla prvorepublikových let ke konci měnila v noční můru.

Hosty debaty byli Slavomil Janov – Nashville a Jitka Radkovičová – Tiki.

Hrdinové války a zbabělci komunismu

O chování lidí v totalitním režimu a o hranic mezi odvahou a zbabělostí povídá Jiří Padevět.

Téměř úplnou genocidu českých Romů za druhé světové války a přesahy do současnosti přibližuje Renata Berkyová.

A o tom, co všechno za války i za režimu dělali skauti, hovoří Jaroslav Čvančara.

"Od normáče po saměťák"

Pražské jaro, invaze, normalizace. A dalších dvacet let nesvobody. Co všechno vedlo k jejímu sametovému konci?

Povídají o tom přijdou Jiří Zajíc - Edy, Radek Schovánek a Petr Blažek.

Sbohem, Československo

Proč po 75 - jakkoliv neklidných - letech skončila společná pouť Česka a Slovenska dějinami?

Cyklus Cesta k Česku uzavírá debata o událostech let 1989-1993. Vypráví Jiří Zajíc - Edy a Petr Just. Moderuje Jakub Mazanec.