Skautský institut

Zanechat svět lepší.

Program na listopad

Více o akci
FB

Rozšiřujeme výkonný tým Skautského institutu

Aktivit je stále více, do toho se podařilo získat evropský grant na velkolepý projekt... Sami už to všechno nedáváme. Proto rozšiřujeme tým o dva nové parťáky nebo parťačky, které vybereme ve výběrovém řízení. Budou zastávat pozice koordinátora projektu Zkušenost totality a metodika Skautského institutu. Už se na ně moc těšíme!

BIO skaut: unikátní filmy se skauty

3. října se uskuteční jedinečné promítání historických snímků se skauty v pražském kině Ponrepo. Vstupenky za 50 Kč seženete přímo v kině, nebo na Staromáku.

Staromák zase otevřen!

Po prázdninách znova otevíráme. Od 7. září máme otevřeno v každý všední den od 12 do 22, v pátek do 20 hodin.
Zde si také můžete prohlédnout či stáhnout přehled veřejných akcí, které se u nás uskuteční v průběhu září:

Století skautek

Holky byly ve skautském hnutí takřka od počátku. Letos si připomínáme sto let od doby, kdy začaly vznikat první dívčí oddíly. Pojďte s námi po stopách těchto událostí na speciálním blogu k tomuto tématu.

Získali jsme Staromák

Splnil se nám sen a pro Skautský institut jsme našli skvělé prostory v centru Prahy. Bude na tom trochu práce, ale snad brzo otevřeme.

Vydali jsme knížku Skautské vize

Knížka je venku! Deset rozhovorů, které vznikaly v rámci cyklu debat Skautská vize, mají knižní podobu. Knížku jsme vydali ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta a najdete ji na pultech knihkupectví.

Židovský skauting

Málo se ví, že za první republiky působila na území Československa celá řada židovských skautských organizací, které byly zasaženy tragédií druhé světové války. Po stopách někdy tragických a někdy šťastných osudů bývalých členů těchto organizací se vydává naše kolegině Jitka Radkovičová - Tiki. Poslechněte si záznam z její přednášky v židovském muzeu

První výzva V prostoru

Tým projektu V prostoru mimo jiné připravuje i výzvy pro oddíly v podobě nejrůznějších tematických aktivit. První se zabývala Sametovou revolucí a přihlásily se do ní desítky oddílů.

Vznik webové verze metodiky

Metodika Skautské odkazy má i svou digitální podobu. V sekci programy najdete celou řadu námětů a inspirace, jak s tématem historie pracovat při vedení dětského oddílu.

Vydání metodiky Skautské odkazy

Po někaletém sbírání zkušeností vydáváme metodickou publikaci Skautské odkazy, která je průvodcem při práci s tématem historie v dětských oddílech.

Začíná projekt V prostoru

Rozjeli jsme projekt V prostoru. Chceme se zabývat tím, jak mladí lidé mohou ovlivnit veřejný prostor a jaké k tomu mají nástroje.

Propojení Skautského institutu s dalšími projekty

Projekty ze strategické priority Junáka s názvem "Identita a sounáležitost" se propojují se Skautským institutem, který tak významně rozšiřuje svůj tematický záběr a rozsah aktivit.

Vzniká projekt Skautská vize

V návaznosti na projekt Skautské století se rozjíždí cyklus debat Skautská vize. Povídáme si se zajímavými osobnostmi společenského života, které prošly skautskou výchovou. Prvním hostem byl novinář Erik Tabery. Od té doby proběhlo už více než třicet setkání, záznamy z nich najdete u nás na webu.

Vznik projektu Skautské století

V rámci tehdejší strategické priority Junáka s názvem "Identita a sounáležitost" vzniká projekt Skautské století, jehož hlavním smyslem je propojovat generace a zachovat vzpomínky pamětníků. Unikátní sbírku více než dvou set příběhů, které od té doby vznikly, najdete zde na webu.

Založení Skautského institutu

Z rozhodnutí Náčelnictva Junáka vzniká Skautský institut. Jeho hlavním úkolem je pečovat o paměť skautského hnutí a starat se o archiv Junáka.