Skautský institut

Zanechat svět lepší.

FB

Staromák má prázdniny

V průběhu letních prázdnin Skautský institut na Staromáku nemá pravidelnou otevírací dobu. Těšíme se na Vás v září!

Století skautek

Holky byly ve skautském hnutí takřka od počátku. Letos si připomínáme sto let od doby, kdy začaly vznikat první dívčí oddíly. Pojďte s námi po stopách těchto událostí na speciálním blogu k tomuto tématu.

Získali jsme Staromák

Splnil se nám sen a pro Skautský institu jsme našli skvělé prostory v centru Prahy. Bude na tom trochu práce, ale snad brzo otevřeme.

Vydali jsme knížku Skautské vize

Knížka je venku! Deset rozhovorů, které vznikaly v rámci cyklu debat Skautská vize, mají knižní podobu. Knížku jsme vydali ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta a najdete ji na pultech knihkupectví.

Židovský skauting

Málo se ví, že za první republiky působila na území Československa celá řada židovských skautských organizací, které byly zasaženy tragédií druhé světové války. Po stopách někdy tragických a někdy šťastných osudů bývalých členů těchto organizací se vydává naše kolegině Jitka Radkovičová - Tiki. Poslechněte si záznam z její přednášky v židovském muzeu

První výzva V prostoru

Tým projektu V prostoru mimo jiné připravuje i výzvy pro oddíly v podobě nejrůznějších tematických aktivit První se zabývala Sametovou revolucí a přihlásily se do ní desítky oddílů.

Vznik webové verze metodiky

Metodika Skautské odkazy má i svou digitální podobu. V sekci programy najdete celou řadu námětů a inspirace, jak s tématem historie pracovat při vedení dětské oddílu.

Vydání metodiky Skautské odkazy

Po někaletém sbírání zkušeností vydáváme metodickou publikaci Skautské odkazy, která je průvodcem při práci s tématem historie v dětských oddílech.

Začíná projekt V prostoru

Rozjeli jsme projekt V prostoru. Chceme se zabývat tím, jak mladí lidé mohou ovlivnit veřejný prostor a jaké k tomu mají nástroje.

Propojení Skautského institutu s dalšími projekty

Projekty ze strategické priority Junáka s názvem "Identita a sounáležitost" se propojují se Skautským institutem, který tak významně rozšiřuje svůj tematický záběr a rozsah aktivit.

Vzniká projekt Skautská vize

V návaznosti na projekt Skautské století se rozjíždí cyklus debat Skautská vize. Povídáme si se zajímavými osobnostmi společenského života, které prošly skautskou výchovou. Prvním hostem byl novinář Erik Tabery. Od té doby proběhlo už více než třicet setkání, záznamy z nich najdete u nás na webu.

Vznik projektu Skautské století

V rámci tehdejší strategické priority Junáka s názvem "Identita a sounáležitos" vzniká projekt Skautské století, jehož hlavním smyslem je propojovat generace a zachovat vzpomínky pamětníků. Unikátní sbírku více než dvouset příběhů, které od té doby vznikly, najdete zde na webu.

V rámci tehdejší strategické priority Junáka s názvem „Identita a sounáležitost“ vzniká projekt Skautské století, jehož hlavním smyslem je propojovat generace a zachovat vzpomínky pamětníků. Unikátní sbírku více než dvouset příběhů, které od té doby vznikly, najdete zde na webu.

Založení Skautského institutu

Z rozhodnutí Náčelnictva Junáka vzniká Skautský institut. Jeho hlavním úkolem je pečovat o paměť skautského hnutí a starat se o archiv Junáka.