Skautský institut

Zanechat svět lepší.

Jste rádi že fungujeme?

Podpořte nás
FB

Spustili jsme kampaň na Hithitu – pomozte nám růst!

Získali jsme k užívání pětipatrový dům v centru Brna a brzy rozšíříme stávající prostory na Staromáku o první patro domu U Minuty.
Pomozte tyto nové prostory co nejrychleji vybavit, otevřít a oživit zajímavým programem!
Na Hithitu vás čeká spousta zajímavých odměn, včetně zajímavých setkání s Helenou Illnerovou, Jankem Rubešem nebo Erikem Taberym.

UNAVENI SVOBODOU: druhá konference Skautského institutu proběhne 3. 6. v Impact Hubu

Je naše svoboda v ohrožení? Kde začíná a končí? Dokáže naše společnost vychovávat a vzdělávat nastupující generace ke svobodě? Přijďte o těchto otázkách přemýšlet a diskutovat spolu s námi a s váženými hosty - Petrem Pithartem, Erikem Taberym, Apolenou Rychlíkovou a dalšími.

Spustili jsme velkou výzvu Hrdinové války!

Spustili jsme internetový portál hrdinovevalky.cz. Jeho prostřednictvím vyhlašujeme pátrání po více než 700 skautech a skautkách, kteří položili život během druhé světové války. Zapojte se taky!

Vyplutí do skautského roku pod taktovkou Skautského institutu

Neděle 4. září. Vyplutí 2016. Konec prázdnin, setkání s přáteli, zdravá míra alkoholu na náplavce a sdílení letních příběhů. Navrch hudba, divadlo a nějaký ten proslov. Těšíme se! A těšíme se i na vše, co se tímto v novém školním roce rozhýbe i ve vlnách Skautského institutu.

Pořádáme konferenci Inspiruj skauting

V sobotu 23. dubna v pražském Impact HUBu pořádáme první skautskou inspirační konferenci Inspiruj skauting. Co může dát skauting společnosti 21. století a co může dát tato společnost skautingu? Na konferenci promluví mnoho zajímavých hostů a všichni účastníci budou mít možnost zapojit se do utváření výstupů v rámci kulatých stolů.

Rozjíždíme projekt Zkušenost totality

Získali jsme 97 tisíc eur z evropského grantu Europe for Citizens. Za tyto peníze rozjíždíme projekt Zkušenost totality. V současné době finišují přípravy a projekt se začíná odhalovat veřejnosti. Připravujeme workshopy, dokumentární film, putovní výstavu, výzvy pro oddíly i rovery, program na Intercamp a mnoho dalšího. Více si přečtete v příspěvku na blogu...

Založili jsme Klub podporovatelů SI

V roce 2015 jsme zdárně rozjeli Staromák - měsíčně se uskutečnilo přes 20 akcí, prostory prošlo přes 10 000 lidí. Dokázali jsme to i díky mnohým nabídkám pomoci, které neustávají ani nyní. Proto jsme se rozhodli založit Klub podporovatelů SI. Jeho členové nám přispívají měsíční částkou, za to od nás dostanou malý dárek, pravidelné novinky a kafe zdarma každý měsíc. Přidáte se?

Přednáška V prostoru na Miquiku

Na Mikulášském semináři architektka Zuzana Kuldová přednášela na téma Návod na kvalitní město – o tom, jaké má mít příjemné město vlastnosti a jak se daří prosazovat změny v přístupu města k veřejným prostranstvím.

Otevření nových prostor skautského archivu

Skautský archiv otevřel své brány symbolicky 17. listopadu a téměř při tom praskal ve švech. Dorazilo na 60 návštěvníků, včetně potomků významných skautských osobností jako byli vnuk a vnučka A. B. Svojsíka, pravnuk R. Plajnera, vnuk B. Řeháka či F. A. Elstnera a mnoho osobností současného skautingu. Náčelník Junáka také udělil Medaili díků bratrům Kosmovi, Stenovi a Medvědovi, kteří se nejvíc zasloužili o fungování archivu a muzea v minulých letech.

Rozšiřujeme výkonný tým Skautského institutu

Aktivit je stále více, do toho se podařilo získat evropský grant na velkolepý projekt... Sami už to všechno nedáváme. Proto rozšiřujeme tým o dva nové parťáky nebo parťačky, které vybereme ve výběrovém řízení. Budou zastávat pozice koordinátora projektu Zkušenost totality a metodika Skautského institutu. Už se na ně moc těšíme!

BIO skaut: unikátní filmy se skauty

3. října 2015 se uskutečnilo jedinečné promítání historických snímků se skauty v pražském kině Ponrepo. Promítli jsme si nakonec 6 snímků a filmových záznamů, nejstarší byl z roku 1915.

Staromák zase otevřen!

Po prázdninách znova otevíráme. Od 7. září máme otevřeno v každý všední den od 12 do 22, v pátek do 20 hodin.
Zde si také můžete prohlédnout či stáhnout přehled veřejných akcí, které se u nás uskuteční v průběhu září:

První workshop V prostoru na Obroku 2015

Členové projektu V prostoru na Obroku 2015 připravili svůj první situační workshop. Účastníci se stali obyvateli malého městečka a žilo by se jim krásně, kdyby před nimi nestál těžký úkol: dohodnout se, co udělat se starým parkem.

První kavárenská diskuze Hledání prvního principu

Pilotní kavárenská diskuze byla prakticky prvním veřejným představením projektu Hledání prvního principu (pro více informací o projektu rozklikněte Více). Diskuzi na téma "Co pro mě znamená povinnost k Bohu?" vedl Jiří Zajíc - Edy 2. června 2015.

Století skautek

Holky byly ve skautském hnutí takřka od počátku. Letos si připomínáme sto let od doby, kdy začaly vznikat první dívčí oddíly. Pojďte s námi po stopách těchto událostí na speciálním blogu k tomuto tématu.

Získali jsme Staromák

Splnil se nám sen a pro Skautský institut jsme našli skvělé prostory v centru Prahy. Bude na tom trochu práce, ale snad brzo otevřeme.

Vydali jsme knížku Skautské vize

Knížka je venku! Deset rozhovorů, které vznikaly v rámci cyklu debat Skautská vize, mají knižní podobu. Knížku jsme vydali ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta a najdete ji na pultech knihkupectví.

Židovský skauting

Málo se ví, že za první republiky působila na území Československa celá řada židovských skautských organizací, které byly zasaženy tragédií druhé světové války. Po stopách někdy tragických a někdy šťastných osudů bývalých členů těchto organizací se vydává naše kolegině Jitka Radkovičová - Tiki. Poslechněte si záznam z její přednášky v židovském muzeu

První výzva V prostoru

Tým projektu V prostoru mimo jiné připravuje i výzvy pro oddíly v podobě nejrůznějších tematických aktivit. První se zabývala Sametovou revolucí a přihlásily se do ní desítky oddílů.

První vycházka V prostoru

První akcí V prostoru byla vycházka. Na dvě desítky roverů a vedoucích se vydalo veřejným prostorem z Vyšehradu až na Žižkov.

Vznik webové verze metodiky

Metodika Skautské odkazy má i svou digitální podobu. V sekci programy najdete celou řadu námětů a inspirace, jak s tématem historie pracovat při vedení dětského oddílu.

Vydání metodiky Skautské odkazy

Po někaletém sbírání zkušeností vydáváme metodickou publikaci Skautské odkazy, která je průvodcem při práci s tématem historie v dětských oddílech.

Začíná projekt V prostoru

Rozjeli jsme projekt V prostoru. Chceme se zabývat tím, jak mladí lidé mohou ovlivnit veřejný prostor a jaké k tomu mají nástroje.

Propojení Skautského institutu s dalšími projekty

Projekty ze strategické priority Junáka s názvem "Identita a sounáležitost" se propojují se Skautským institutem, který tak významně rozšiřuje svůj tematický záběr a rozsah aktivit.

Vzniká projekt Skautská vize

V návaznosti na projekt Skautské století se rozjíždí cyklus debat Skautská vize. Povídáme si se zajímavými osobnostmi společenského života, které prošly skautskou výchovou. Prvním hostem byl novinář Erik Tabery. Od té doby proběhlo už více než třicet setkání, záznamy z nich najdete u nás na webu.

Vznik projektu Skautské století

V rámci tehdejší strategické priority Junáka s názvem "Identita a sounáležitost" vzniká projekt Skautské století, jehož hlavním smyslem je propojovat generace a zachovat vzpomínky pamětníků. Unikátní sbírku více než dvou set příběhů, které od té doby vznikly, najdete zde na webu.

Založení Skautského institutu

Z rozhodnutí Náčelnictva Junáka vzniká Skautský institut. Jeho hlavním úkolem je pečovat o paměť skautského hnutí a starat se o archiv Junáka.