Židovský skauting

Snažíme se prozkoumat málo známý fenomén židovských prvorepublikových skautů.

Židovský skauting je dosud neprozkoumaným a málo popsaným fenoménem. Českoslovenští prvorepublikoví židovští skauti přitom působili na stovkách míst v celém tehdejším státě… Celý úvod do problematiky židovského skautingu si můžete přečíst na našem blogu

 

Osobnosti

Galerie osobností sionistického skautingu a židovských mládežnických hnutí

Ruth Mittelmannová (Charlotte Neumannová)
“Byly časy, kdy jsem si připadala jako v jiném světě…”

Mordechai Livni (Max Lieben)
“Člověk když chce, může si pomoci z velké míry sám.”

Chava Livni (Eva Fürstová)
“Zachránit co nejvíce lidí!”

Eva Hefer (Eva Měkynová) | hebrejsky
“Přece jsme to vyhráli!”

Miriam Berkovič (Irma Singer) | hebrejsky
Jedna z prvních na palestinské hradbě.

Anina Korati (Anna Vohryzková)
Do Palestiny přes půlku světa.

Eva Adorian (Eva Ehrlichová)
“Heslu “Pravda vítězí” jsme věřili.”

Shoshana Zachor (Renata Hönigsberová) | english version
“Zo všetkého sa musí vybrať, čo je pekné a dobré”

Handa Drori (Handa Pollaková)
Dlouhá cesta do Hachotrim

 

Oddíly a skupiny

Zde budou přibývat články a materiály obsahující informace o skautských jednotkách z různých míst republiky

Sionistický skauting a židovská mládežnická hnutí v severních Čechách

Článek “Hnutí Blau-Weiss aneb Modrobílí v Plzni” – česky
Článek “Hnutí Blau-Weiss aneb Modrobílí v Plzni” – hebrejsky

Článek o tábořišti v Bezpráví

Hachšará v Teletíně | english version

 

Objevujeme zapomenuté

Přečtěte si některý ze souhrnných článků o působení židovských skautů

Propojené dějiny: československý příspěvek k založení státu Izrael – článek pro časopis Masarykův lid, září 2018

Hanka Sternlichtová v Holicích

Rozhovor s Jitkou Radkovičovou v Týdeníku Respekt

Rozhovor s Jitkou Radkovičovou v Obecních novinách Židovské obce v Praze

O sionistickém skautingu – aneb Pomocnou ruku najdeš na konci svého vlastního ramene v časopise Maskil (léto 2017)

Článek “Židovská mládeži, představujeme se ti” v časopise Maskil (léto 2012) – 1. část
Článek “Židovská mládeži, představujeme se ti” v časopise Maskil (léto 2012) – 2. část

Článek “Podíl skautských sionistických hnutí na vzdělávacím procesu židovské mládeže v letech 1918 – 1949” v časopise Speciální pedagogika PedF UK

Článek “Československo pod palmami aneb s Masarykem po Izraeli” v časopise Masarykův lid – česky
Článek “Československo pod palmami aneb s Masarykem po Izraeli” v časopise Masarykův lid – hebrejsky

Izraelský kaleidoskop – zápisky Tiki z výzkumných cest po Izraeli
Kaleidoscope of Israel – English

 

Záznamy a fotografie z přednášek

Tiki v pořadu Českého rozhlasu Šalom alejchem (od času 9:15)

Záznam přednášky o židovském skautingu z 24. 11. 2014

Přednáška “Sionistický skauting v meziválečném Československu”, 25. 4. 2017.
Besedu uspořádal Archiv města Plzně a po oficiální části skautská část publika (zejména oldskauti z oddílu Bílá střela) pokračovala v neformální diskusi v kanceláři skauta a náměstka primátora Ing. Petra Náhlíka – Vokouna.002
001

Přednáška na Festivalu židovské kultury Ha-Makom v Holešově, 31. 7. 2015
foto: Vojtěch Pacner
IMG_8302
IMG_8328
Přednáška na Gymnáziu Třeboň, 26. 2. 2016

Přednáška o sionistickém skautingu – Gymnázium Třeboň
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tématu se pro Skautský institut v Česku a v Izraeli věnuje Jitka Radkovičová – Tiki. Pokud Vás téma zajímá nebo máte nějaké zajímavé materiály, ozvěte se jí na tiki@skautskyinstitut.cz.

Na fotografii použité úplně nahoře je Ellen Glasner z Kfar Ruppin, celá kvuca (hebrejsky družina nebo skupina) skautů patří k hnutí Makabi Hacair, je z Prahy a jmenuje Cherut (Svoboda). Skauti jsou zachyceni na výpravě do Českého ráje na svatodušní svátky v roce 1936, na náměstí v Jičíně.