Poptat seznamovák

Seznamovák od Skautského institutu

Chcete svou novou třídu hned od začátku naladit na stejnou vlnu?

Náš čtyřdenní Seznamovák probíhá v přírodě a posiluje samostatnost kolektivu i jednotlivých žáků.

Cílem našeho seznamováku je:

 • 1

  Pomoci s nastavením otevřeného a podporujícího prostředí ve třídě

 • 2

  Rozvoj důvěry, spolupráce i samostatnosti jednotlivců

 • 3

  Posílení komunikačních dovedností a nezraňující komunikace

 • 4

  Prožití nových a nevšedních zážitků

Jak to probíhá?

Náš program čerpá ze zážitkové pedagogiky a z prvků skautské výchovné metody. Celý kurz probíhá formou pobytové akce v přírodě. Díky našemu lektorskému týmu i učitelé zažívají vše společně s žáky a dohromady pokládají základní kameny funkčního a zdravého kolektivu, který dokáže spolupracovat nejen na kurzu, ale hlavně i po něm. V duchu skautské výchovné metody k žákům přistupujeme jako partneři a průvodci, a totéž doporučujeme i zúčastněným učitelům.

Aktivity jsou především zážitkové a jsme si jistí, že některé z nich budou pro účastníky úplně nové 😉 Protože vedeme žáky k samostatnosti, součástí programu je například i společné vaření, které je přirozenou součástí kurzu.

Pro celý program jsme zpracovali metodiku a několikrát jsme ho vyzkoušeli. Metodiku si můžete bezplatně prohlédnout nebo stáhnout.

Metodiku najdete tady!

Jaké klíčové kompetence program rozvíjí?

Program propojuje několik oblastí, nejvíce však zasahuje do učiva v oblastech Člověk a společnost a Člověk a příroda. Zároveň se dotýká všech průřezových témat pro základní školství, jejichž výstupy (v rovině schopností, postojů a hodnot) v průběhu programu rozvíjí. Po celou dobu programu se pracuje také s oborem Jazyk a jazyková komunikace (ústně i písemně).

Mezi konkrétní rozvíjené klíčové kompetence patří > kompetence k podnikavosti, > smysl pro iniciativu, > k řešení problémů, > občanské, personální a sociální dovednosti, > k učení, > komunikace v mateřském jazyce, > matematická schopnost a > v oblasti vědy a technologií.

Můžeme vám to celé zařídit

Pokud si chcete Seznamovák užít i se svými žáky a s minimem starostí, pak možná chcete využít naši nabídku kompletní realizace. Stačí vyplnit poptávku a my se vám co nevidět ozveme!

Vzhůru do formuláře!

V případě jakýchkoli dotazů nám napište mail na skoly@skautskyinstitut.cz.

Co by vás ještě mohlo zajímat:

Mám ve třídě děti se speciálními potřebami. Dokážete se s tím vypořádat?

Ano, naším cílem je i začlenit žáky se sociálně znevýhodněných prostředí a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je podpořit toleranci a respekt.

Považujeme za důležité, aby třída absolvovala seznamovák celá! Vyplňte nám formulář zájmu a detaily s vámi probereme osobně.

Jaká bude zhruba cena?

Při třídenní délce se pohybujeme kolem 2500 za účastníka.

Můžeme si sami vybrat místo, kam se pojede? Co takové místo musí splňovat?

Můžete. Pro realizaci kurzu potřebujeme přírodu v okolí objektu a přístupnou kuchyni, protože součástí Seznamováku je, že si děti samy pod vedením lektorů vaří.

Co když se učitel nechce účastnit aktivit?

Ve skautské výchovné metodě je pozice průvodce-učitele natolik klíčová, že považujeme za důležitou spoluúčast učitele na programu, a to v různých rolí - spoluúčastníka, spoluorganizátora, aktivně přihlížejícího. Přesné role v jednotlivých částech kurzu si učitel nastaví s vedoucím lektorem.

V jakém období je možné seznamovák uspořádat?

Program je připraven ve variantě "ne na sněhu" - nejčastější měsíce realizace jsou od konce srpna do konce října, ale je možné se přizpůsobit i jiným termínům.

Pro kolik žáků je možné seznamovák uskutečnit?

Obvyklé počty se pohybují mezi 15ti a 30ti žáky. I mimo tyto počty se dá pohybovat po konkrétní dohodě.

Je dobré nekombinovat víc třídních kolektivů najednou.

Zpět na nabídku programů