Programy Zkušenosti totality

Pojďte začít pracovat v oddíle s historií. Působivě a s nápadem!

Aktivní část projektu Zkušenost totality je za námi. Během 18 měsíců jsme vytvořili řadu programů, metodik a workshopů na téma totality, dilemat rozhodování a pohnutých okamžiků skautské historie. Naše práce je u konce a její výstupy vám zde nabízíme.

Není jednoduché o těchto tématech mluvit s dětmi a mladými lidmi, vždyť v míru by se každý zachoval jako hrdina. Následující materiály se snaží ukázat cestu, jak lze tyto otázky zajímavou formou nastolit. Mají za cíl umožnit dospívajícím prožít důsledky konkrétních rozhodnutí, které je někdy potřeba udělat, přestože nejsou ve všem zdaleka ideální.

Lidový soud

Hra pro dospívající o tom, zda dokážeme rozeznat ohrožení demokracie a jakou roli hraje svoboda projevu na internetu.

věk účastníků 12+ | počet účastníků 5+ | místnost vybavená elektřinou (PC, dataprojektor) | délka 1 hod

Stáhnout program Lidový soud (196 MB)

Věrně v každé době

Program, který účastníky seznámí s praktikami komunismu na sklonku 40. a na začátku 50. let v Československu prostřednictvím osobní výpovědi Karla Pfeiffera.

věk účastníků 18 – 40 | počet účastníků 10 – 25 | místnost vybavená elektřinou (PC, dataprojektor) | délka 4 – 5 hod

Stáhnout workshop Věrně v každé době (bez videí, 164 MB)
Stáhnout videa (450 MB)

Ilegální tábor

Simulační hra pro skautský věk, v jehož průběhu jsou účastníci konfrontováni se zákazem skautingu a perzekucí státní mocí.

věk účastníků 12+ | počet účastníků 15+ | ideálně na tábor | délka 6 – 8 hod

Stáhnout workshop Ilegální tábor (7 MB)

Převýchovný tábor práce

Ilegální tábor pro rovery – náročná simulační hra, během které si účastníci prožijí dilemata rozhodování a břímě důsledků vůči sobě i svému okolí.

věk účastníků 15+ | počet účastníků 15+ | na táboře | délka 12 – 24 hod

Stáhnout soubor Převýchovný tábor práce (7 MB)

Zkreslování informací

Workshop zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení.

věk účastníků 9 – 14 | počet účastníků libovolný | kdekoliv | délka 30 – 60 min

Stáhnout workshop Zkreslování informací (21 MB)

Kolik stojí čest

Fiktivní životní příběh účastníka v 50. až 80. letech. Hra se posouvá rozhodnutími účastníka, každá volba má své následky a život není černobílý.

věk účastníků 13+ | počet účastníků 4+ | ohraničené území (park, město,…) | délka 2 – 4 hod (záleží na velikosti prostoru, ve kterém jsou stanoviště rozmístěna)

Stáhnout program Kolik stojí čest (12 MB)

Kolektivizace ve filmu

Kolektivizace, společné vlastnictví, pryč s kulaky! Fenomén doby minulé se promítl i do tehdejší umělecké tvorby. Koho z vás to napadne, když se díváte na “zlaté české klasiky”?

věk účastníků 14+ | počet účastníků 4+ | místnost vybavená elektřinou (PC, dataprojektor) | délka 2h

Stáhnout workshop Kolektivizace ve filmu (1,5 MB)

Práce s krajinou

Krajina – výsledek přírodních procesů i lidské činnosti, který utváří významnou část našeho životního prostředí. Jaký je její příběh? Má krajina vliv na osobnost člověka?

věk účastníků 10+ | počet účastníků 4+ | krajina | délka 2h až celý den

Stáhnout workshop Práce s krajinou (1,2 MB)

Palachova výzva

8. květen 1945, 17. listopad 1989… Okamžiky, které všichni známe. Víte ale, jaká k nim vedla cesta? Touto výzvou jsme si připomínali Palachův týden.

věk účastníků 13+ | počet účastníků 4+ | do klubovny | délka 90 min

Stáhnout metodiku Palachova výzva (200 kB)

Výstava Zkušenost totality

Čtyři příběhy skautů, kteří se potýkali s nacistickým nebo komunistickým režimem v Československu, kteří řešili otázku střetu skautských ideálů s totalitními režimy. Výstavu si můžete celou projít na webu. Vznikla k ní i vlastní řada doprovodných metodických listů:

Bohuslav Fiala v roce 1939 podporoval své rovery v zapojení do odbojové činnosti; stáhnout metodický list k příběhu Bohuslava Fialy
Karel Kahoun založil v 50. letech ilegální skautský oddíl; stáhnout metodický list k příběhu Karla Kahouna
Bedřiška Synková prošla prošla vězením, přesto se v roce 1968 ke skautování vrátila; stáhnout metodický list k příběhu Bedřišky Synkové
Jan Pfeiffer se v roce 1971 musel rozhodnout pro vstup do Pionýra, nebo zrušení svého oddílu; stáhnout metodický list k příběhu Jana Pfeiffera

Hrdinové války

V rámci projektu Zkušenost totality vznikl internetový portál Hrdinové války. Na něm se snažíme shromáždit informace o sedmi stovkách skautů a skautek padlých za druhé světové války. Vydejte se po stopách padlých Hrdinů z druhé světové války a pomozte nám zmapovat bílá místa historie Junáka – českého skauta!

K výzvě Hrdinové války jsme připravili dva metodické dokumenty. Jednak je to Badatelský deníček, který plnitele výzvy provází krok za krokem pátráním – stáhnout Badatelský deníček – el. verze (5 MB) | stáhnout Badatelský deníček – tisková verze (2 MB).

Druhým materiálem je metodika pro vedoucí, která obsahuje několik programů, které téma výzvy tematicky rozšiřují – stáhnout metodiku HV pro vedoucí (6 MB).