Židovský skauting

Snažíme se prozkoumat málo známý fenomén židovských prvorepublikových skautů.

FB

Židovský skauting je dosud neprozkoumaným a málo popsaným fenoménem. Českoslovenští prvorepublikoví židovští skauti přitom působili na stovkách míst v celém tehdejším státě… Celý úvod do problematiky židovského skautingu si můžete přečíst na našem blogu

 

Osobnosti

Galerie osobností sionistického skautingu a židovských mládežnických hnutí

Mordechai Livni (Max Lieben)
„Člověk když chce, může si pomoci z velké míry sám.“

Chava Livni (Eva Fürstová)
„Zachránit co nejvíce lidí!“

Eva Hefer (Eva Měkynová)
„Přece jsme to vyhráli!“

Miriam Berkovič (Irma Singer) | hebrejsky
„Jedna z prvních na palestinské hradbě.“

Anina Korati (Anna Vohryzková)
„Do Palestiny přes půlku světa.“

Eva Adorian (Eva Ehrlichová)
„Heslu „Pravda vítězí“ jsme věřili.“

Shoshana Zachor (Renata Hönigsberová) | anglicky
„Zo všetkého sa musí vybrať, čo je pekné a dobré“

 

Oddíly a skupiny

Zde budou přibývat články a materiály obsahující informace o skautských jednotkách z různých míst republiky

Článek „Hnutí Blau-Weiss aneb Modrobílí v Plzni“ – česky
Článek „Hnutí Blau-Weiss aneb Modrobílí v Plzni“ – hebrejsky

 

Objevujeme zapomenuté

Přečtěte si některý ze souhrnných článků o působení židovských skautů

Rozhovor s Jitkou Radkovičovou v Týdeníku Respekt

Rozhovor s Jitkou Radkovičovou v Obecních novinách Židovské obce v Praze

Článek „Židovská mládeži, představujeme se ti“ v časopise Maskil – 1. část
Článek „Židovská mládeži, představujeme se ti“ v časopise Maskil – 2. část

Článek „Podíl skautských sionistických hnutí na vzdělávacím procesu židovské mládeže v letech 1918 – 1949“ v časopise Speciální pedagogika PedF UK

Článek „Československo pod palmami aneb s Masarykem po Izraeli“ v časopise Masarykův lid – česky
Článek „Československo pod palmami aneb s Masarykem po Izraeli“ v časopise Masarykův lid – hebrejsky

Izraelský kaleidoskop – zápisky Tiki z výzkumných cest po Izraeli
Kaleidoscope of Israel – English

 

Záznamy z přednášek

Záznam přednášky o židovském skautingu z 24. 11. 2014

Přednáška na Festivalu židovské kultury Ha-Makom v Holešově, 31. 7. 2015
foto: Vojtěch Pacner
IMG_8302
IMG_8328
Přednáška na Gymnáziu Třeboň, 26. 2. 2016

Přednáška o sionistickém skautingu – Gymnázium Třeboň
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tématu se pro Skautský institut v Česku a v Izraeli věnuje Jitka Radkovičová – Tiki. Pokud Vás téma zajímá nebo máte nějaké zajímavé materiály, ozvěte se jí na tiki@skautskyinstitut.cz.

Na fotografii použité úplně nahoře je Ellen Glasner z Kfar Ruppin, celá kvuca (hebrejsky družina nebo skupina) skautů patří k hnutí Makabi Hacair, je z Prahy a jmenuje Cherut (Svoboda). Skauti jsou zachyceni na výpravě do Českého ráje na svatodušní svátky v roce 1936, na náměstí v Jičíně.