Zkušenost totality – závěrečná zpráva

Základní přehled výstupů projektu Zkušenost totality (Podpořeno v rámci programu Evropa pro občany / 2015-2018)ke stažení v pdf zde.

V projektu jsme uskutečnili tyto aktivity s těmito výsledky:

1.1 Skautské století

V rámci tří subprojektů se tohoto programu zúčastnilo odhadem 1364 lidí. Pro VK Falconeri 2015 bylo vytvořeno a publikováno 16 nahrávek pamětníků. Pro film Skauti bez lilie bylo vytvořeno a publikováno 16 nahrávek pamětníků. Pro #Skaut50 bylo vytvořeno a publikováno 21 nahrávek pamětníků. Film Skaut bez lilie v období březen – květen 2017 shlédlo shlédlo 1327 diváků v České a Slovenské republice.

1.2 Putovní výstava

Výstavní panely v českém, slovenském a polském jazyce, interaktivní verze výstavy na webu Skautského institutu, pracovní listy s aktivitami pro návštěvníky výstavy a vedoucí dětských oddílů. Výstava byla realizována a veřejně dostupná v 10 městech ČR, 3 městech na Slovensku a ve Varšavě. Byla též k vidění na velkých skautských akcích v daném období. Dohromady ji vidělo nejméně 1887 lidí.

1.3 Badatelská činnost

Archiv Junáka pod patronací Skautského institutu vyvíjí archivní, akviziční, metodickou, odbornou, prezentační a publikační činnost. V daném období se soustředil především na zpracování a katalogizování uzavřených archivních fondů a jejich zpřístupnění badatelům, digitalizování dokumentů, fotografií a publikací, které jsou veřejně dostupné v e-knihovně, publikování odborných článků na blogu a vytvoření několika internetových projektů k připomínání významných osobností skautingu. Do této činnosti se v daném období zapojilo na 400 lidí.

1.4 Skautská vize

Díky projektu jsme pokračovali v cyklu setkání s významnými osobnostmi z různých oblastí společenského života, které prošly skautingem. Uskutečnilo se jich celkem 11: s Tomášem Třeštíkem, Václavem Vorlíčkem, Ladislavem Hruškou, Tomášem Řehákem, Jaromírem Bosákem, Josefem Výprachtickým, Evou Holubovou, Mikulášem Kroupou, Reném Nekudou, Hayato Okamurou a Janem Čižínským. Všechna setkání jsou dostupné online na http://www.skautskyinstitut.cz/skautska-vize/. Setkání se přímo či zprostředkovaně účastnilo 978 lidí.

2. Zážitkové workshopy

4 zpracované zážitkové workshopy včetně únikové hry, která byla zdarma dostupná na Staromáku. Metodiky k workshopům jsou dostupné online zde. Workshopy jsme realizovali celkem 30x pro 169 účastníků.

3. Hrdinové války

Během druhé světové války, kdy byla skautská činnost zakázána, bylo zabito více 700 skautů a skautek za odbojovou činnost či neárijský původ. Formou soutěže mapují účastníci nyní jejich osudy. Na webu www.hrdinovevalky.cz má každá z obětí svůj prázný medailonek. Účastníci soutěže si vyberou skauta nebo skautku, jehož či jejíž osud si “adoptují” a snaží se vypátrat. V tuto chvíli je 80 medailonků dokončených a 105 rozpracovaných.

4. Metodický seminář pro vzdělavatele

Skautské hnutí má velmi propracovaný systém vzdělávacích kurzů pro budoucí vedoucí dětských oddílů. Těmito kurzy projde ročně více než 1000 účastníků. Pro instruktory těchto kurzů jsme připravili pětidenní vzdělávací setkání “Srp – kříž – lilie II.”, během kterého si účastníci aktivní formou zažili programy a metodické postupy, které mohou využít ve své vzdělávací praxi. Nejzajímavější programy a jejich metodiky najdete na webu. Semináře se účastnilo 30 účastníků a 11 instruktorů.

5. Intercamp – program pro účastníky a vedoucí oddílů

Pro potřeby tohoto mezinárodního setkání jsme připravili program pro děti ve věku 11-16 let, který jsme realizovali se skupinou 1000 účastníků. Najdete ho na webu. Program Lidový soud, který byl připraven pro skautské vedoucí, byl realizován v náhradním termínu s 50 vedoucími a také ho najdete metodicky zpracovaný na webu.   Celá závěrečná zpráva projektu Zkušenost totality je ke stažení v pdf zde.

 


Zkušenost totality je projekt Skautského institutu, který realizujeme díky finanční podpoře z programu Europe for Citizens Rady Evropy.Europe-for-citizens-logo