Chci se zapojit!

Založ SI ve svém městě

Podpoř svoje město a místní skautskou komunitu. Založ svůj Skautský institut (SI) a dělej v něm, co tě baví!

O co jde?

Pomůžeme ti dát dohromady tým lidí a společně dělat akce pro veřejnost: přednášky, workshopy, a kulturní akce. Skautský institut je prostor pro realizaci tvých nápadů, vzájemnou inspiraci a setkávání lidí se zájmem o skauting a veřejné dění.

Díky propojení s celým Skautským institutem získáte možnost zacházet s jeho značkou, stanete se součástí sítě, která disponuje kontakty a hlavně cennými zkušenostmi ze stejné činnosti.

Skautských institutů už funguje celá řada. Jestli se o nich chceš dozvědět víc, podívej se na jejich stránky: Na konci roku 2014 příběh začal na Staromáku. Už v následujícím roce se přidali skauti z Olomouce. Následně vznikaly Skautské instituty v Brně, Plzni, Kolíně, Budějcích a v Mostě. Od března 2019 se stejné činnosti věnují i skauti na Slovensku. V roce 2021 se k nim zatím přidávají skauti (a neskauti) z Litomyšle a z Havlíčkova Brodu, v Praze jsme začali působit i v Rybářském domku na Kampě - v Rybárně.

Začít se dá kdekoliv - ve větší klubovně, v kavárně, v komunitním centru
SI v Kolíně
V Plzni se povedlo po letech v kavárnách získat vlastní prostory v centru města
SI v Plzni
Když má někdo fakt velký tým a fakt velké plány, tak se třeba stane i pětipatrový dům...
SU v Brně

Jak se mohu zapojit?

Je ti mezi 18 a 30 lety? Bezva. Pojď do toho. Můžeš se přidat do existujícího týmu nebo založit tým vlastní. Sežeň do týmu alespoň jednoho dalšího parťáka a můžete začít. Nemusíte být všichni skauti, rádi podpoříme všechny mladé lidi, kteří chtějí měnit svět kolem sebe k lepšímu. Hlavní podmínkou je, aby polovina týmu patřila do věkové skupiny 18–30 let a že pod naší záštitou může v každém městě fungovat jen jeden Skautský institut.

Proč do toho jít se Skautským institutem?

Organizace akcí pro veřejnost je i v malém formátu velmi cenná zkušenost. Poznáš při tom spoustu nových lidí a můžeš získat jedinečné zkušenosti jako je například vedení týmu, produkce, dramaturgie, fundraising, PR, moderování apod. Ať už přemýšlíš o založení vlastního SI, nebo se ti ten nápad zatím jen líbí, může se přihlásit do našeho programu Založ SI, načerpat know-how, kontakty a inspiraci. Budeš se moct zúčastnit odborných workshopů a zážitkových víkendů a navíc poznáš partu inspirativních lidí, kteří svůj Skautský institut zrovna také zakládají. Přichystali jsme pro tebe půlroční program složený z tří víkendových setkání a individuálních konzultací, který tě připraví na vše, co člověk potřebuje znát a umět pro organizaci menších akcí pro veřejnost.
Ročník 2021/2022 je už v plném běhu. Pokud tě ale program zaujal, neváhej a ozvi se - rádi se s tebou nezávazně pobavíme o možnostech založení Skautského institutu ve tvém městě, případně o účasti v ročníku nadcházejícím.

Co ještě by tě před přihlášením mohlo zajímat...

Má zakládání SI nějaká daná pravidla?

Pokud máš chuť rozjet nový SI v místě, kde ještě neexistuje, tak je třeba:

Tým a garant
Existuje aktivní tým s jednoznačným garantem, který za tým komunikuje se Skautským institutem a na kterého je možné se v případě potřeby obracet.

Jeden rok v jednom místě
Tým SI zakládá s vědomím, že tuto činnost chce realizovat alespoň jeden rok. Po každém roce se činnost reflektuje a dochází k rozhodnutí, zda se pokračuje dále. V jednom městě může existovat jenom jeden institut.

Akce alespoň jednou za měsíc
Tým musí mít dost entusiasmu, elánu i energie zorganizovat alespoň jednu akci za měsíc a svoji činnost plánovat alespoň s půlročním výhledem. Aktivity Skautského institutu musí probíhat v nějakém pro veřejnost dostupném prostoru: kavárna, kulturní dům, klubovna atp.

Téma
Tematická náplň činnosti Skautského institutu vychází z hlubší úvahy týmu o tom, co jsou skutečně palčivá současná témata, která by měla někoho zajímat a jaké jsou cílové skupiny akcí. Koordinátor programu témata neschvaluje, ale aktivně o nich vede diskusi s týmem před startem činnosti Skautského institutu a poskytuje metodické vedení při hledání témat.

Zaštítění místní skautskou autoritou
Existence Skautského institutu by neměla vyvolávat kontroverzi, měla by být vnímána jako obohacení skautingu na místní úrovni, jako způsob, který je obohacením komunity, která se skautingu věnuje. Před startem činnosti Skautského institutu je nutné vznik probrat s místní skautskou autoritou a nechat jej formálně schválit. To může být dle města různé – středisková, okresní či krajská rada.

Jak je to s právní odpovědností?

Právní odpovědnost za činnost SI nese jeho zřizovatel, kterým může být např. místní středisko či okresní rada.
Cílem této činnosti rozhodně není, abychom si jako Skautský institut po České republice zakládali další pobočky. Podpoříme vás, poskytneme vám školení, know-how, drobnou finanční podporu na provozní záležitosti, propojíme vás s ostatními regionálními týmy, budeme vám oporou. Právní odpovědnost za činnost fóra nicméně nese konkrétní zřizovatel, tedy právnická osoba s vlastní právní subjektivitou.

Kdo se může zapojit? Musím být skaut?

Tým SI se nemusí skládat pouze ze skautů. Minimálně jeho lídr by ale měl mít se skautingem zkušenost a měl by být s komunitou skautů v kontaktu. Hlavní podmínkou je, aby polovina týmu patřila do věkové skupiny 18–30 let a aby zakládání nového SI bylo od začátku aktivně komunikováno s místní skautskou autoritou.

Jak v praxi vypadá činnost takového menšího Skautského institutu?

Zde hodně záleží na velikosti týmu i města, kde SI funguje. Můžeš si to ale představit např. tak, že jednou za měsíc s týmem zorganizujete zajímavou přednášku na téma, které vám přijde aktuální a důležité. Pro každou akci si vyberete nějaký adekvátní veřejně dostupný prostor, např. místní kulturní dům, klubovnu, kavárnu či park. Diskusní formáty nejsou to jediné, co lze v rámci SI realizovat. Program vašeho SI můžete zpestřit i nějakým workshopem, kulturní akcí, komunitní svépomocí, komentovanou procházkou...
Podle uvážení, kupř. jednou či dvakrát do měsíce, se scházíte na poradách, jejichž tématem je příprava nadcházejících akcí, ale i diskuse o dlouhodobé činnosti. Jednou za čas si můžete uspořádat interní teambuilding, nebo načerpat inspiraci návštěvou SI v jiném městě. Zpravidla na konci školního roku dojde k reflexi činnosti s koordinátorem i zřizovatelem, kde si řeknete, jestli a jakým způsobem chcete pokračovat v další sezoně.

Co když v mém okolí SI už je? Můžu se přidat k existujícímu týmu?

Zeptej se koordinátora Ondřeje (ondra@skautskyinstitut.cz), jestli tým SI ve tvém okolí nepotřebuje posilu. Podílet se na aktivitě již existujícího SI je také skvělá zkušenost – a zároveň vítaná forma pomoci.

Jak náročné je “dělat Skautský institut?”

Záleží na konkrétní roli v týmu. Šéf neboli garant, který zodpovídá za činnost a je vůdčí osobností v týmu, by podle našich zkušeností měl na aktivity kolem SI vyhradit alespoň 4h týdně. Pomocníkovi, jež má na starosti úzce vymezenou agendu, např. správu sociálních sítí, produkci či nárazovou výpomoc, zabere činnost minimálně 2h týdně.

Samozřejmě je k tomu nutné zhruba 1x měsíčně připočítat větší jednorázovou časovou dotací při zapojení do realizace konkrétních akcí. Stejně tak při zapojení do programu Založ SI vás bude v průběhu prvního roku činnosti čekat několik vzdělávacích a networkingových aktivit, jež rovněž vyžadují angažmá v rozmezí několika hodin, někdy i celý víkend.

Rád bych do toho šel, ale kde sehnat tým, poradíte mi?

Pokud jsi již vyčerpal/a okruh kamarádů a známých, neboj se přihlásit do programu sám/sama za sebe a společnými silami vymyslíme, jakou cestou tvé potenciální spolupracovníky nejlépe oslovit. Existuje i varianta, kdy ti pomůžeme uspořádat pilotní akci ve tvém městě, která by mohla další mladé aktivní lidi přilákat.

Co přesně nabízí program Založ SI?

Program se skládá z několika volně navazujících aktivit a metodické podpory, rozložené do období zhruba 6 měsíců. Součástí jsou individuální konzultace i společná vzdělávací či networkingová setkání s ostatními účastníky programu. Do začátku poskytujeme i finančními prostředky na drobné výdaje. Založ SI je koncipováno jako pomoc s nastartováním činnosti daného SI, po skončení programu ale vzniklé SI zůstávají nadále součástí naší komunity a snažíme se je dle potřeby a možností podporovat do té doby, dokud mají sami zájem.

Harmonogram programu:

  • Úvodní konzultace s koordinátorem
  • Startovní trénink (základy týmového leadershipu, vedení týmu a PR)
  • Konzultace vašeho plánu činnosti
  • Jednorázová stáž v SI dle vašeho výběru
  • Pomoc s plánováním a medializací první akce (tzv. otevíračka)
  • Networkingové setkání s širokou komunitou týmů SI

Musím pro svůj projekt používat název "Skautský institut"?

Nemusí.
Pokud máš zkušenost se skautingem a rozhodnete se navázat na tradici regionálních “Skautských institutů” a založit např. Skautský institut v Telči, zkráceně SI v Telči. V takovém případě je nutné vznik probrat i s místní skautskou autoritou, např. skautským střediskem či okresní radou, která vznik SI formálně schválí a stane se jeho zřizovatelem. Vaše činnost by neměla vyvolávat kontroverzi, měla by být vnímána jako obohacení skautingu na lokální úrovni.
V případě, že se skautingem zkušenost nemáš, název Skautský institut využívat nemusíš, a to ani formou zkratky “SI”. Je na vás, jaký název zvolíte - a rádi vám s hledáním vhodného jména pomůžeme. Zřizovatelem v tomto případě nebude místní skautská autorita, ale zpravidla jiná právnická osoba, např. město či nezisková organizace.

Pojď do toho!

Přihlásit se můžeš kdykoliv v průběhu školního roku 2021/2022.  Ať jsi v jakékoli fázi příprav – nebo jen zájmu, ozvi se, jsme tu pro tebe.

Chci se přihlásit

V případě jakýchkoli dotazů napiš koordinátorovi fór:

Ondra Hrubeš - Kmotr // ondra@skautskyinstitut.cz

Want to read about the project in English? Click here.