Zdeněk Zelený (Káďa) (1924)

Potřebovali se zbavit nás, který jsme vychovávali ty další

Jak pro rumunské paňmámy chytali ropu

Jak mu Němec ve vězení vytrhl zub

Korekce na Mírově

Program po šichtě v Jáchymově

Zdeněk „Káďa” Zelený se narodil 1. prosince roku 1924 v Praze. Jeho otec byl ruským legionářem. Zdeněk Zelený vyrůstal v katolické rodině a této víře zůstal věrný po celý svůj život. Roku 1934 vstoupil do skautského oddílu Legio Angelica, v jehož čele stál otec Klement. Poté, co byla za protektorátu zakázána činnost Junáka, pokračoval ve skautské činnosti stejně jako mnoho dalších oddílů pod hlavičkou Klubu československých turistů. V tomto období také absolvoval zbrojní průmyslovku. Za války byl pracovně nasazen v Norimberku v továrně Hermann Göring Werke. Během jednoho z náletů byla zničena i tovární kartotéka, čehož Zdeněk spolu s několika dalšími kolegy využil k útěku do Prahy. V protektorátu se však po něm i ostatních rozběhlo pátrání, a proto se s kamarády Zdeněk vydal na cestu do Rumunska. Spolu s přibližující se frontou se tato skupina odhodlala k návratu do Čech. Poslední rok války pak pracoval v Jinonicích v továrně na opravu leteckých motorů. Po válce se Zdeněk Zelený vrátil ke skautské činnosti a 15. května 1945 založil oddíl a následně středisko Maják, aktivně také pomáhal při vzniku dalších oddílů po celé republice. V roce 1951 byl zatčen a následně odsouzen ve vykonstruovaném procesu. V různých věznicích a pracovních táborech strávil celkem devět let. Poté byl podmínečně propuštěn. Roku 1968 se podílel na obnově Junáka, který byl o dva roky později opět zakázán.

pro projekt Paměť a dějiny totalitních režimů ve spolupráci s institucí Ústav pro studium totalitních režimů
editoval(a) Ludmila Tůmová