Vladimír Sosna – Balů (1928)

Ne že jsem byl, já jsem pořád skautem!

Vladimír Sosna, skautskou přezdívkou Balů, se narodil 1. prosince roku 1928 v Kostelci nad Orlicí, kde také strávil velkou část svého života. Jako desetiletý vstoupil do oddílu kosteleckých skautů. Skauting a činnost s ním spojená se posléze staly součástí jeho života. O této skutečnosti svědčí nejenom jeho účast na skautských táborech, ale také jeho aktivní podíl na obnově kosteleckého skautingu v letech 1968 až 1970 a po sametové revoluci. V devadesátých letech stál v čele kosteleckého střediska i okresní rady Junáka v Rychnově nad Kněžnou a až do roku 2002 se aktivně podílel na vedení smečky vlčat.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
natočil Jiří Granát a editovala Ludmila Tůmová