Vladimír Cabalka (1939)

Poselství Badena Powella je platné pro všechny

Cabalkův názor na Mašíny

Maskování skautské činnosti a skládání skautského slibu před komunistickým režimem

Popis skautského nenásilného odboje

Vladimír Cabalka, zvaný Ballů, se narodil 4. července roku 1939. V poválečném roce 1946 vstoupil do obnoveného skautského oddílu v pražských Hrdlořezích. Později jeho členové přešli do 1. pražského přístavu Šipka na Malé Straně, kde se skrývali před zákazem. Členy jeho oddílu byli bratři Mašínové a Milan Paumer. V roce 1968 se aktivně účastnil obnovování skautingu, v letech 1968-1972 se podílel na vedení čtyř táborů v blízkosti Sokolova, v roce 1973 jen jako host. Skautský oddíl potom fungoval jako součást Svazu ochránců přírody. Po roce 1990 se podílel na vedení tábora v Borových Ladách. Ballů je stále aktivním činovníkem a oldskautem, působí v 53. skautském středisku bratří Mašínů, Praha 9, jehož původní jméno je Atahokan a jehož členem byl Milan Paumer a čestnými členy Ctirad a Josef Mašínové.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Petr Andreas