Velen Fanderlík (11. 2. 1907 – 2. 2. 1985)

vůdce lesních škol, metodik, starosta Junáka, náčelník exilového skautingu

Úvod k audioknize Velena Fanderlíka Listy Jurovi

První list Jurovi

Velen Fanderlík o skautské myšlence

Velen Fanderlík se seznamuje se skautingem už v roce 1912, ale do 2. oddílu Brno vstoupí až o sedm let později. Postupně vede dva brněnské oddíly, absolvuje lesní školu, studuje práva a v roce 1928 se stává vůdcem Moravské lesní školy, později i zpravodajem náčelnictva pro tuto oblast. Píše články a knihy o hrách, skautské praxi, táboření a metodice skautské výchovy. Na toto téma působí jako docent na Tělovýchovném ústavu. Absolvuje Woodbadge training course v Anglii.

V roce 1939 odchází do Francie, kde se stane příslušníkem zahraniční armády. Odtud se přesune do Anglie a věnuje se vojenskému právu. Zároveň zakládá exilový skauting a ožení se. Po skončení války působí u Mezinárodního vojenského tribunálu pro potrestání válečných zločinců a je zvolen starostou Junáka.

V roce 1948 opět odchází za hranice, kde je zvolen starostou exilového skautingu. Z Německa se přesouvá do kanadského Trailu, učí na škole a maluje. Vydává skautský časopis Stopa a často navštěvuje exilové skauty po celém světě. Umírá v roce 1985.

 

Velen Fanderlik v naší e-knihovně

Anglie nás svádí – neznámá kniha esejí z anglického válečného pobytu

Biografická črta o Velenu Fanderlikovi z pera Stanislava Balíka – Ježka

Příspěvek V. F. v knize generála Ečera Jak jsem je stíhal

 

Audiokniha Listy Jurovi

obal_cd-01Publikace Listy Jurovi vyšla prvně v roce 1935 pod názvem Listy vůdci. Od té doby se stala nejvydávanější metodickou příručkou o vedení skautského oddílu. Ač od jejího napsání uplynulo více než 80 let a mnoho se změnilo, je s podivem, jak základní rady a poučky platí dodnes.

Že nejde pouze o planá slova dokazují instruktoři vůdcovského kurzu GONG, kteří se v roce 2016 rozhodli knihu načíst do audiopodoby pro lepší šíření v dnešním světě.

Zde na stránce (vlevo) si můžete poslechnout úvod k (audio)knize a první kapitolu, celou knihu si díky vstřícnosti tvůrců můžete stáhnout zde.

 

Kniha Listy Jurovi a něco navíc

Rozšířené vydání původních Listů Jurovi vyšlo v roce 2015 obohacené o další články, úvahy, vzpomínky, hry a životopisná data, doplněné linoryty a fotografiemi. Seženete ji ve skautském obchodě na internetu.