Prof. RNDr., DrSc Helena Illnerová (1937)

Vědět, co je spolehnout se na druhého, co je odpovědnost, to se nenaučíte na žádném jiném táboře

Soud s maminkou v roce 1960

Objev v oblasti biologických hodin

Izolovanost české vědy za komunismu

Helena Illnerová se narodila v roce 1937 v Praze. Její otec byl židovského původu a za války prošel koncentračními tábory, které přežil, a vrátil se domů. Helena Illnerová vystudovala přírodovědeckou fakultu a začala působit ve Fyziologickém ústavu AV ČR. V roce 1965 založila oddíl Sluníčka, který vedla deset let. Vdala se za Michala Illnera a měla dvě děti. V roce 1969 se rodině povedlo vyjet na rok do New Yorku, kde Helena sbírala zkušenosti na Kolumbijské univerzitě. V Praze ve fyziologickém ústavu se jí podařil životní objev v oblasti biologických hodin v organismu savců. Po sametové revoluci byla osm let místopředsedkyní Akademie věd ČR a poté čtyři roky její předsedkyní. Dále předsedala Učené společnosti České republiky a České komisi pro UNESCO. Dodnes se pohybuje v několika vědeckých radách a v etických komisích.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Vendula Nováková