Otokar Randák (1926)

Po únoru jsme si řekli, že se na to nemůžeme jen tak dívat, jenže některé z nás vyřídili velice rychle

Kluby Mladého hlasatele

Liberec 1945

Pochod studentů 1948

Vlast vám to nezapomene

Pan Otokar Randák, skautským jménem Oskar, se narodil 18. října 1926 v Nymburce. V roce 1937 vstoupil do nymburského 2. oddílu skautů skautské organizace Junák, který se začal specializovat na vodáctví. Po okupaci ČSR a rozpuštění Junáka se jedna družina nymburského 2. oddílu rozhodla pokračovat v činnosti pod vedením Oskara, svého nejstaršího člena. Družina se později registrovala v Klubu Mladého hlasatele pod č. 1717 jako „Hoši přírody”. V roce 1943 pět členů družiny vytvořilo posádku plachetnice Vorvaně – loď si sami postavili. Během války organizoval vedoucí 2. oddílu nymburských skautů a velitel hasičské a civilní protiletecké ochrany Otto Hamtil (Sáhib) tajný výcvik skautů. Jeho svěřenci vytvořili zpravodajskou štafetu k předávání informací pro parašutistické výsadky na území protektorátu (Zbojníci, později Zpravodajská brigáda). V posledním válečném roce se družina začlenila do tzv. Dispoziční čety hasičského sboru v Nymburce. Od vypuknutí květnového povstání proti německým okupantům až do poloviny června 1945 byla dispoziční četa nasazena jako stráž národního výboru v Nymburce. Působili také jako moto- a cyklospojky, zapojili se do obrany mostu přes Labe. Těsně po válce se Otokar Randák a jeho družina zapojili do budování přístavu vodních skautů Modrá flotila v Nymburce. Přišel ale únor 1948 a protestní pochod studentů na Pražský hrad, kterého se Oskar zúčastnil. Následovalo jeho vyloučení ze školy a poté narukoval k Pomocným technickým praporům. Vysokou školu dostudoval Otokar Randák až po roce 1989. Celý život pak pracoval v energetice, což mu umožňovalo cestovat na montáže a stavby elektráren do „spřátelených” exotických zemí, jakými byly Čína nebo Vietnam. V současné době je Oskar vedoucím oldskautského klubu vodních skautů „Hlavní přístav” a spoluzakladatelem školicího skautského střediska ve vile Tortuga v Nymburce, kterou skautům darovali sourozenci Rumlovi.

pro projekt Příběhy 20. století ve spolupráci s institucí Post Bellum
editoval(a) Marie Novotná