Miroslav Dostál (1928)

Snažte se v sobě najít sílu odolávat nástrahám života

Bobřík odříkání

Bouřka na táboře

Družina Jestřábi

Jak si vydělali muzikou na jídlo

Miroslav Dostál, skautským jménem Mireček, se narodil 28. června 1928 v Olomouci. Skautovat začal ve svých 10 letech, v roce 1938, tedy těsně před válkou. V tomto roce se také zúčastnil svého prvního skautského tábora. Během války se vyučil v textilním oboru. Hned po osvobození začal opět chodit do skauta, ovšem oddíl nevedl. Zato v roce 1948 vedl svůj první tábor. Roku 1949 narukoval do armády. Po návratu z vojny potkal díky skautům v oddíle Amazonek svou životní lásku a hned roku 1952 se s ní oženil.
Začal pracovat v chemickém průmyslu a souběžně si ještě stačil dodělat odpolední chemickou průmyslovku a vychovávat čtyři děti. Na toho času zakázaný skauting mu tak čas nezbýval. Znovu se aktivně zapojil při obnově Junáka v roce 1968. V letech 1970-1990 navštěvoval tajné skautské schůzky a postupně se stal jakýmsi nepsaným vůdcem celé skupiny, ze které po sametové revoluci povstal oficiální oldskautský oddíl Nezmaři, který funguje dodnes. Miroslav Dostál ale nezahálí ani jinak, nedávno společně se svou ženou dokončil univerzitu třetího věku.

pro projekt Skautské století ve spolupráci s institucí Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Lucie Černá