Miloš Blažek (1926-2019)

Žádný režim nemůže zakázat osobní přátelství

Skautský tábor 1941 u Bechyně

Anonymní telefonáty a vloupání do bytu

Domovní prohlídka 1959

Vzali si, co potřebovali

„Obraz Hitlera u nás nikdy nevisel"

Žádný režim nemůže zakázat osobní přátelství

Zpráva o atentátu na Hitlera

Obvinění z podvracení republiky

Náročné výslechy

Miloš Blažek (skauty přezdívaný Merkur) se narodil 7. května 1926 v Praze. Zásadní vliv na jeho výchovu měla především matka. V roce 1937 se stal členem skautské organizace ministrantů Legio Angelica, kterou založil o osm let dříve emauzský benediktin Metod Klement (později stál v jejím čele páter Ladislav Pavelka). Skautský slib složil ve Staré Boleslavi 28. září 1938. Během nacistické okupace pokračoval v ilegální skautské činnosti – zejména se soustředil na výchovnou činnost. V době Pražského povstání se zapojil do charitativní pomoci. Staral se například o vězně z koncentračních táborů. Po válce se stal vedoucím oddílu 318. (založený už 16. 5. 1945) v rámci 58. skautského střediska Mawadani. Obětavý organizátor se mimo jiné podílel na založení Ekumenické lesní školy. Činnost oddílu 318. byla ukončena s nástupem komunismu v únoru 1948, jeho členové se odmítli připojit k pionýrským oddílům Junáka. Jistou dobu byl Miloš Blažek ještě činný v ministrantské družině Legio Angelica, která však byla rovněž brzy zrušena a páter Ladislav Pavelka zatčen. Miloš Blažek maturoval na gymnáziu v roce 1946 a poté byl přijat na Filozofickou fakultu UK, obor dějepis-zeměpis. Na rozdíl od mnoha svých skautských kolegů nebyl z univerzity vyloučen a vysokoškolské studium se mu podařilo úspěšně dokončit. Od roku 1950 až do konce roku 1958 vyučoval na osmileté střední škole. Vedl vlastivědný kroužek, v němž navazoval na skautskou činnost – pořádal mnoho výletů a táborů. Za šíření skautingu byl 4. 1. 1959 zatčen. Po dvou měsících ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni byl odsouzen k 4,5 roku vězení za podvracení republiky. V květnu 1960 byl na základě amnestie prezidenta republiky propuštěn. V roce 2003 obdržel nejvyšší skautské vyznamenání – Řád stříbrného vlka. Aktivním skautem je dodnes.

pro projekt Paměť a dějiny totalitních režimů ve spolupráci s institucí Ústav pro studium totalitních režimů, Junák - svaz skautů a skautek ČR
editoval(a) Vojtěch Homolka